Gå til hovedindhold
158

Pædagog til AKO Narsarmiutaq

Kommuneqarfik Sermersooq søger socialpædagog til AKO Narsarmiutaq.

 

AKO Narsarmiutaq er pasningstilbud for børn 1 -3 klasser, efter skoletid, og der er plads til 150 skolebørn, og personalenormering er på 20.


Socialpædagog stillingen er på fuldtid.


AKO Narsarmiutaq åbningstider er 7:00-17:00

 

Vi lægger stor vægt på det gode børneliv der sætter faglighed, omsorg og nærvær højest, for at skabe den bedste hverdag og udvikling for børn.


Vi ønsker at skabe den bedste og tryghed hverdag for alle børn og deres forældre.

 

Vi forventer:

  • At du er uddannet socialpædagog eller tilsvarende
  • Gerne have erfaring indenfor Inatsisartutlov nr.16 3.december 2012 om før skolebørn og nr.5 6.juni 2016 om kultur aktiviteter og aktivitetstilbud i fritiden.
  • At du har kendskab til administrative opgaver, men ingen krav.

 

Vi lægger desuden vægt på: 

  • At du kan arbejde selvstændigt efter kommende skolebørn og skolebørns behov, vi lægger op til kommende skolebørn og brugere skal føle trygt når de starter i skolen.
  • Kommunens målsætning er at børnene skal: nysgerrigt, robust, sunde og glæde vi skal opmuntre børnene for at udføre målsætning.

 

For yderligere oplysninger:
Leder: Ivalo Thorin telefonnummer: 366713 e-mail: ivat@sermersooq.gl

 

Straffe – og børneattest: Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan en ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra politiet.

 

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til politiet.

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands selvstyre, NPK Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat eller anden relevant forvandlingsberettige organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 539/22 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

BEMÆRK:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 25. august 2022

Søg denne stilling