Gå til hovedindhold
155

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG - PI/SPS i Ilulissat søger en underviser og tovholder til rådgivningsuddannelser

Har du mod på nye udfordringer og er klar til nye horisonter, så har vi en stilling til dig som underviser ved PI/SPS Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat. PI/SPS er det eneste socialpædagogiske seminarium i Grønland, beliggende tæt op ad verdens største og smukkeste Isfjord, som er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste.
Seminariet har i alt ca. 300 studerende på 7 forskellige uddannelser: socialhjælperuddannelse, socialassistentuddannelse, professionsrettet bacheloruddannelse til socialpædagog, den decentrale pædagogmedhjælperuddannelse, dagtilbudsmedhjælperuddannelsen, rådgiver i socialt arbejde og rådgivningsassistentuddannelsen. Vi har godt 40 ansatte hvoraf ca. 20 er undervisere.

PI/SPS dækker hele Grønland med følgende væsentlige funktionsområder:

 • at uddanne kvalificerede dagtilbudsmedhjælpere, socialpædagoger, socialassistenter og socialhjælpere
 • at efteruddanne kvalificerede rådgivningsassistenter og rådgivere i socialt arbejde.
 • at forestå kurser, efter- og videreuddannelse inden for det socialpædagogiske fagområde
 • at inspirere til udvikling i den socialpædagogiske sektor – fagligt og uddannelsesmæssigt.


Vi søger en underviser til det socialfaglige og socialretlige fagområde, som også skal være tovholder for de to modulopbyggede efteruddannelsesforløb:

 • Erhvervsuddannelsen til Rådgivningsassistent og
 • Akademiuddannelse til Rådgiver i Socialt Arbejde.

Vi søger en fleksibel og udviklingsorienteret underviser, som udover at brænde for det socialfaglige er en god kollega, der møder sine omgivelser og arbejdsopgaver med en positiv tilgang. Du tilknyttes PI/SPSs hovedafdeling med ansættelse i Ilulissat og skal kunne varetage koordinering af rammerne for undervisningen samt undervisningsopgaver på rådgivningsuddannelserne. Du skal forvente at der vil være rejseaktiviteter, alt efter hvor undervisningsmodulerne skal afvikles.

Du bliver en del af et dygtigt underviserteam ved PI/SPS med mulighed for at samarbejde omkring det tværprofessionelle arbejde. Desuden får du som tovholder mulighed for at præge og videreudvikle undervisningsforløb i tråd med Seminariets vision, om at bidrage til og gøre en forskel på det sociale og pædagogiske område i hele Grønland.
For stillingen gælder at der ligeledes kan blive tale om undervisningsopgaver på forskellige forløb og på kursus- og efteruddannelsesområdet, i hele Grønland.

Følgende faglige og personlige kompetencer vægtes:

 • du er uddannet socialrådgiver på bachelorniveau, og gerne suppleret med relevant master- eller kandidat
 • du har erhvervserfaring med rådgivningsarbejde på det sociale område
 • du har undervisningserfaring og motiveres af at undervise unge eller voksne
 • du har erfaring fra eller kendskab til diversiteten i det grønlandske samfund
 • du er åben over for andre kulturelle tilgange
 • du tager ansvaret dels for egen undervisning dels for sammenhæng og progression på hele uddannelsen  
 • du ser styrker ved at samarbejde, herunder tværfagligt samarbejde
 • du har en anerkendende tilgang, er tillidsfuld og ansvarsbevidst.
 • Du er grønlandsksproget – da dialog ifm. Koordinering og tilrettelæggelse af forløb og undervisningen vil foregå på grønlandsk


Yderligere oplysninger kan fås hos Teamleder Benedikte Petersen Løvstrøm eller hos Souschef Marianne Nissen på tlf.+299 38 35 50, eller pr. mail: allaffik@pi.sps.gl
Stillingen ønskes besat snarest muligt og helst senest pr. 1. sept. 2022.
Der er ansøgningsfrist den 17. 08 2022 kl. 8:00 (vestgrønlandsk tid).

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning