Gå til hovedindhold
155

Dette jobopslag er udløbet

1 Pædagog søges til Angerlarsimaffik Pilutaq

1 Pædagoger søges til Angerlarsimaffik Pilutaq,
Ansættelsesdato: 1. September 2022 eller efter aftale.

Brænder du for at arbejde med anbragte børn og vil du være med til at gøre en forskel i et ungt miljø

 Angerlarsimaffik Pilutaq
Pilutaq har beliggende i Sisimiut, Grønland, og er enhed der varetager landsdækkende døgninstitutioner, høre under Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet for omsorgssvigtede børn og unge mellem 11og 17 år. De anbragte børn har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og kommer fra hele Grønland.
Pædagogikken på Pilutaq er baseret på en kognitiv, ressourceorienteret og anerkendende tilgang i et struktureret miljø.
Vi lægger vægt på, at de får en stabil hverdag med skolegang, fritidsinteresser og et socialt liv uden for institutionen. I weekender og ferier forsøger vi at tilbyde børnene gode oplevelser i naturen i form af hytteture, jagt- og skiture, samt at deltage i diverse arrangementer i byen.
Vi forventer:

 • At du er stabil/robust og engageret i dit arbejde.
 • At du kan arbejde struktureret og være en tydelig voksen.
 • At du har erfaringer arbejde omkring  anbragte børn
 • At du har en relevant uddannelse eller erfaring i arbejdet med anbragte børn og unge.
 • At du kan planlægge og skabe meningsfulde aktiviteter for børnene og de unge.
 • At du er villig til at tage på koloni og projektture i bygderne i op til 14 dage ad gangen.
 • At du kan arbejde i skiftende arbejdstider, f.eks. morgen, aften, døgnvagter samt bagvagter.
 • At du deltager i udarbejdelse af pædagogiske udviklingsplaner i samarbejde med afdelingslederne og det pædagogiske personale
 • At du er med i udarbejdelse af behandlingsplaner, statusrapport og statusskrivelser vedrørende børn og unge, som kontaktperson
 • At du har genskab til grønlandske kulturelle


Vi kan tilbyde:

 • Et spændende og alsidigt job i et miljø, hvor der er fokus på faglighed.
 • Faglig udvikling gennem undervisning og supervision.
 • En arbejdsplads, hvor du selv får mulighed for at byde ind med og realisere idéer i forhold til børnene og de unge.
 • Anerkendende kollegaer, som er parate til at yde kollegial sparring og supervision.

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.
 
Straffeattest/Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest/børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når forstander har indhentet en straffeattest/børneattest.
Straffeattest/børneattesten vil indgå i vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte  forstander Nukánguak’ Lynge Andersen e-mail: nuen@nanoq.gl mobil : 580332
Ansøgningsfrist: 19. August 2022

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning