Gå til hovedindhold
172

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig/Specialkonsulent til Grønlands Udenrigstjeneste

Er udenrigspolitik og internationalt samarbejde noget for dig? Har du lyst til at gøre karriere i Grønlands voksende udenrigstjeneste?

Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel søger 1 AC-fuldmægtig/Specialkonsulent til ansættelse snarest efter aftale. Stillingen er i Nuuk med mulighed for udsendelse på et senere tidspunkt.

Grønlands udenrigstjeneste varetager Grønlands interesser i kongeriget, samt i internationalt samarbejde og en række internationale fora. Vi søger en dygtig kollega, der kan indgå selvstændigt i kontorets arbejde.

Dine primære arbejdsopgaver
Du kommer til at varetage konkrete arbejdsopgaver inden for det udenrigspolitiske område, herunder bl.a. bistå i forberedelsen af og forhandlingen af handelsaftaler. Du skal være omstillingsparat, da der på sigt kan ske ændringer i de primære arbejdsopgaver, som del i rotationer og omfordeling af arbejdsopgaver.

Som medarbejder i Grønlands udenrigstjeneste kan du bl.a. komme til at arbejde med:

 • International handel, herunder handelsaftaleforhandlinger
 • Arktisk samarbejde, herunder Arktisk Råd,
 • Forsvars- og sikkerhedspolitik,
 • EU-samarbejdet,
 • Bilateralt samarbejde,
 • Menneskerettigheder og oprindelige folk,
 • Nordisk Samarbejde, herunder Vestnordisk og Nordisk Ministerråd,
 • Territorium og havret,
 • Opfølgning med repræsentationerne,
 • Public diplomacy,
 • Udsendes til en repræsentation.

Sammen med kontorets øvrige medarbejdere skal du dertil varetage relevante opgaver, såsom:

 • Ministerbetjening, analyseopgaver samt øvrig deltagelse i internationalt samarbejde
 • Medvirke til løsning af forvaltningsopgaver og general myndighedsbehandling.
 • Koordination og besvarelse af interne og eksterne høringer.
 • Diverse udenrigspolitiske og generelle ad hoc-opgaver.

Det endelige stillingsindhold vil i et vist omfang kunne tilpasses dine faglige kvalifikationer og kompetencer med hensyn til behovet i kontoret.

For den rette kvalificerede kandidat vil ansættelsen kunne ske på specialkonsulentvilkår.

Afdelingen for Udenrigsanliggender
Udenrigsanliggender er organisatorisk placeret under Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Handel og Erhverv. Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel består af hhv. Erhvervsafdelingen, Udenrigsafdelingen og Juridisk/Administrativ Afdeling, Repræsentationer i Bruxelles, Washington DC, Reykjavik og Beijing, samt Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.

Udenrigsafdelingen er den centrale myndighed i Selvstyret, der varetager Grønlands interesser af international karakter samt koordinerer og faciliterer fagdepartementernes internationale aktiviteter. Vores arbejde omfatter hermed både forholdet til andre lande, samt regionale og internationale samarbejder, herunder i Nordisk Ministerråd, Arktis Råd samt i FN’s Menneskerettighedsråd og FN’s Permanente Forum for Oprindelige Folks Anliggender. Selvstyret deltager også aktivt i forhold til forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål af relevans for Grønland i samarbejde med Danmark. Yderligere oplysninger kan findes på www.naalakkersuisut.gl

Dine kvalifikationer og kompetencer

 • Relevant akademisk uddannelse (bachelor eller kandidat)
 • Gerne erfaring med at arbejde i politisk styrede organisationer.
 • Erfaring med arbejde i internationale miljøer og organisationer og/eller arbejde i udlandet, herunder gode kundskaber på engelsk. Erfaring, viden om og interesse for arbejdsområderne.
 • Du har en god dømmekraft, kan tage selvstændigt ansvar og håndtere en travl hverdag med mange jern i ilden.
 • Indgående kendskab til det grønlandske samfund og kultur.
 • Beherskelse af såvel grønlandsk, dansk, engelsk samt evt. andre sprog er en betydelig fordel.


Det tilbyder vi
Afdelingen for Udenrigsanliggender er en arbejdsplads med god energi, så vi kan tilbyde imødekommende kollegaer med godt humør i et uformelt miljø.

Departementets ansvarsområde for udenrigsanliggender er et område præget af travlhed og vi sparrer med hinanden og arbejder sammen om at dække alle områder, herunder i forbindelse med rejseaktivitet, som i perioder må påregnes i stillingen. Medarbejdere vil i nogle sammenhænge skulle repræsentere Grønland udadtil – både i forbindelse med rejser og når Grønland er værter for besøg.

Vi arbejder for at hver enkelt medarbejder skal føle sig værdsat og føle, at det er meningsfuldt at gå på arbejde. Vi understøtter den enkeltes behov for videreudvikling og videreuddannelse, både personligt og fagligt.

Sikkerhedsgodkendelse
For at komme i betragtning til stillingen kræves det, at du kan sikkerhedsgodkendes efter gældende regler. Medsend derfor indledningsvist udskrift fra kriminalregisteret. Denne kan indhentes hos den lokale politimyndighed eller på www.politi.dk/bestil/bestil-straffeattest.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kontorchef Uiloq Mulvad Jessen irum@nanoq.gl / +299 34 51 68

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 11. august 2022
Tiltrædelsesdato er hurtigst muligt eller efter aftale.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job
Send ansøgning