Gå til hovedindhold
158

Dette jobopslag er udløbet

Ledende socialrådgiver til Familie- og bistandsafdelingen i Maniitsoq

Qeqqata Kommunia søger ledende socialrådgiver til Familie- og bistandsafdelingen i Maniitsoq.

Sted/Område: Området for velfærd

Ansættelsesform: På fuldtid

Ansættelsesdato: 1. september 2022 eller efter aftale

Løn: Efter gældende overenskomst:

Ledende socialrådgiver til Familie- og bistandsafdelingen i Maniitsoq
Qeqqata Kommunia søger velfungerende og motiveret ledende socialrådgiver til Familie- og bistandsafdelingen i Maniitsoq som skal være med i team 1.

Området for Velfærd består af 26 medarbejdere fordelt på, børn og familieafdeling, Sekretariatet, Alders- og førtidspensions- og handicapafdeling. Familie- og Bistandsafdeling er normeret til 7 medarbejdere, heraf inkl. lederende socialrådgiver. Sagsbehandlingen i Børn og Familieafdelingen er fordelt til 2 teams.

Arbejds- og ansvarsområde:
·       Sagsbehandling af Underretninger
o   Sikre at der udføres
·       Socialfaglig undersøgelse / Handleplaner og opfølgninger / Efterværn.
o   Sikre at der udføres
·       Udarbejde ansøgninger til Udvalget for Velfærd
o   Kvalitetssikre sager
·       Yde råd og vejledning i henhold til den gældende lovgivning.
o   Ajourføre ændringer i lovgivningen samt udvikle arbejdsmetoder og målsætninger
·       Hjælpe til ved akutte tilfælde
o   Yde sagsbehandlerne hjælp ved akutte tilfælde
·       Bidrage til fagligsparring på området mv.
o   Deltage i Områdets ledergruppe ved diverse møder
·       Ad hoc opgaver – i periode eller til tidsbestemt opgave.
·       Tilsyn af afdelingens økonomi og konti.
o   Ansøgninger om omplacering eller tillægsbevilling
·       Føre tilsyn med sagsfremstillinger til Udvalg for Velfærd og arbejdsgruppen i Majoriaq.
·       Sikre sagsbehandling i henhold til lovgivning vedrørende offentlig hjælp. Opfylde politiske målsætninger.
·       Er medansvarlig for planlægning af socialvagterne og bagvagterne.
o   Tilknyttet til socialvagten og eller som bagvagt

Vi forventer at du:
·       Har kendskab til lovning inden for børn og familier samt offentlig hjælp
·       Har kendskab til økonomisystemet ERP/Prisme
·       Har erfaringer omkring kommunal sagsbehandling mv.
·       Har erfaringer med netværksmøder og behandlingsmøder
·       Kan bevare et godt overblik, også i stressende situationer

Faglige kvalifikationer:
•            Uddannet socialrådgiver eller har en anden relevant socialbaggrund uddannelse
•            Dobbeltsproget.
•            Gode sproglige og skriftlige kompetencer

Personlige kvalifikationer
•            Du er serviceminded
•            Du er imødekommende og har anerkendende tilgang
•            Du kan arbejde selvstændigt og ansvarsfuld
•            Du er stabil og loyal
•            Du kendskab til opgaver og tager sagerne alvorligt
•            Og er imødekommende.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til det til enhver tid gældende aftaler og overenskomster.

Der kan anvises en personalebolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

Tiltrædelse snarest  eller efter aftale.

Børne- og straffeattest
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børne- og straffeattest. I henhold til lovgivningen kan ansættelse først komme på tale, når kommunen har modtaget en børne- og straffeattest. Vi skal derfor gør opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til fung. Velfærdschef for området Andrea Karlsen, tlf. +299 81 78 62, e-mail: anka@qeqqata.gl eller til Lederende socialrådgiver Dorthe Poulsen, tlf. (+299) 81 78 31 e-mail dopo@qeqqata.gl.

Din ansøgning:
Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV skal være medsendt.

 

Du kan sende din ansøgning via dette link