Gå til hovedindhold
136

Dette jobopslag er udløbet

Departementschef for Departementet for Finanser og Ligestilling

Grønlands Selvstyre søger en fremsynet og erfaren leder til stillingen som departementschef i Departementet for Finanser og Ligestilling.

Organisation
Departementet består af 31 medarbejdere fordelt over flere afdelinger. Under departementet hører endvidere flere underliggende eller tilknyttede enheder: Skattestyrelsen, Økonomi- og Personalestyrelsen samt Grønlands Statistik. Departementet har ligeledes en sekretariatsfunktion for Grønlands Økonomiske Råd.

Ansvarsområde
Departementet for Finanser og Ligestilling har en central opgave i forhold til såvel implementering af politiske målsætninger som varetagelsen af den daglige drift i selvstyret. Departementet varetager de centrale funktioner i Selvstyrets økonomiske og fysiske planlægning og sikrer løbende generelle økonomiske og strukturpolitiske vurderinger. Ligestillingsområdet er et nyligt opprioriteret område, hvor fokus i de kommende år vil være at mainstreame ligestilling ind i de politiske- og driftsrettede beslutningsprocesser.
                                                    
Departementschefen har til hovedopgave at rådgive Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling samt varetage den daglige ledelse af departementet sammen med den øvrige ledergruppe. Departementschefen indgår desuden i Centraladministrationens chefgruppe.

Departementschefen har i øvrigt ansvaret for:

 • Rådgivning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den politiske ledelse og implementering af politiske beslutninger med fokus på mål- og resultatopnåelse.
 • Koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer, styrelser, enheder, virksomheder, institutioner og andre aktører, samt være drivkraft for positive samarbejdsrelationer med disse.
 • Implementering af generelle administrative retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav.
 • Ledelsen af departementet, herunder:
  • Organisationsudvikling og etablering af gode og klare kommunikations- og referenceforhold.
  • Personaleadministration og udvikling.
  • Aktivitetsplanlægning og ressourceanvendelse.
  • Faglig udvikling.
  • Fremme af gode samarbejdsrelationer i departementet og med eksterne parter.


Vi forventer, at du har:

 • Et godt kendskab til - og indsigt i det grønlandske samfund og kultur samt det grønlandske sprog
 • Et godt kendskab til samspillet mellem Naalakkersuisut, Inatsisartut og kommunerne
 • Gode evner i forhold til at prioritere og arbejde strategisk, udøve indflydelse og skabe resultater
 • Stor ledelseserfaring med arbejde i en politisk ledet organisation samt med ansvar for økonomistyring
 • Udviser handlekraft, synligt lederskab og besidder stærke samarbejdsevner
 • Evne til at kunne inkludere såvel interne som eksterne aktører i forhold til en effektiv løsning af departementets kerneopgaver
 • Evnen til at styre, koordinere og sikre effektiv gennemførelse af større projekter
 • Gode kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt
 • I stillingen vil der være behov for fleksibilitet i forhold til opkommende opgaver, møder m.v.
 • Relevant videregående uddannelse samt relevant faglig viden inden for hele eller dele af departementets ansvarsområde

Referenceforhold
Departementschefen refererer til Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling i spørgsmål vedrørende udmøntningen af Naalakkersuisuts politiske målsætninger inden for departementets område samt den faglige forvaltning og drift af departementet. I spørgsmål vedrørende koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer, og i spørgsmål vedrørende opfølgningen på generelle administrative målsætninger, retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav m.v. refererer departementschefen til Departementschefen for Formandens departement.

Ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat på åremålsvilkår for en periode af 4 år, tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 39/40.

Lønnen i (LR 39) med faste løndele og åremålstillæg udgør 1. april 2022 kr. 97.261 pr. md. og årligt kr. 1.167.140 inkl. eget pensionsbidrag.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår: Såfremt ansøger i forvejen er varigt ansat tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige i Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.


   
Interesseret?


Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Dorthe Flies fra Flies HR på mobil +299 583117 eller +45 6083 3117 eller dorthe@flieshr.dk.
Flies HR varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler.
Såfremt du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte departementschefen i  Formandens Departement, Hans-Peder Barlach Christensen, på hape@nanoq.gl.

Vi glæder os til at høre fra dig.
Ansøgningsfristen er den 10. juli 2022.

Naalakkersuisut
Du finder yderligere information om Naalakkersuisut https://naalakkersuisut.gl/da
 

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning