Gå til hovedindhold
136

Dette jobopslag er udløbet

Psykolog til MISI

MISI har netop igangsat ændring af nye arbejdsgange så vi kan betjene vores brugere på bedste vis. Derfor søger vi en nye psykolog kollegaer til Rådgivningscenter om børn og unge (MISI)

 

Rådgivningscenter om børn og unge (MISI) er en del af Forvaltningen for Børn og Skole i hovedstadskommunen, Kommuneqarfik Sermersooq. Forvaltning for Børn og Skole har som mission at skabe bedst mulige rammer for alle børn i Kommuneqarfik Sermersooq, hvorigennem de kan opnå, læring, udvikling og trivsel, så de får grundlaget til at skabe sig et meningsfyldt liv. Forvaltningens mission er, at vi ønsker at have Grønlands bedste og mest bæredygtige daginstitutioner og skoler, som rummer alle børn og skaber de bedste rammer for, at børnene kan udvikle sig til nysgerrige, robuste, sunde og glade selvstændige borgere.

 

MISI er en afdeling i Forvaltning for Børn og Skole, hvis kerneydelse er at styrke børn og unges læring, udvikling og trivsel ved primært at understøtte omgivelserne i deres tilgang til barnet. MISI er et rådgivningscenter hvor der arbejdes med pædagogisk – psykologisk rådgivning til voksne omkring børn og unge imellem 0-18 år. MISI arbejder ud fra en holistisk tilgang, hvilket betyder, at MISI ser på barnet, lærerne/pædagogerne, de sociale fællesskaber og læringsrummet. Det betyder, at du som psykolog skal kunne give råd, vejledning og sparring til de voksne omkring barnet, så de voksne kan håndterer den oplevede udfordring.

 

I seneste MTU, udarbejdet i december 2020, viste undersøgelsen at jobindhold, loyalitet, samarbejde og udvikling i MISI lå højt. Vi er en god arbejdsplads, med et stabilt team af dygtige, søde, sjove og støttende kolleger som vil byde dig velkommen til vores team. Vi vil søger for at du bliver introduceret godt til jobbet med en god onbordning. Du vil som psykolog skulle indgå i pædagogisk-psykologisk rådgivning sammen med kolleger fra forskellige faggrupper, med hver deres unikke kompetencer, hvor vi vægter faglighed, samarbejde og god service højt. Når vi er fuldtallige er vi 1 Rådgivningschef, 4 Børne- og ungekonsulenter, 1 Tale- hørerpædagog og 5 psykologer.

 

Geografisk er rådgivningsstaben placeret i Nuuk, men vi betjener hele Kommuneqarfik Sermersooq, der omfatter byer og bygder på både Grønlands øst- og vestkyst. Tjenesterejser kan derfor også i jobbet. Stillingerne er ledig til besættelse den 01.08.22. Din nærmester overordnede er Rådgivningschefen i MISI.

 

Ansvarsområde:

 • Udføre pædagogisk-psykologisk rådgivning.
 • Udføre pædagogisk- psykologiske undersøgelser og udarbejde rapporter.
 • Udarbejde pædagogiske-psykologiske vurderinger.
 • I samarbejde med barnets omgivelser, finde frem til praksisnære tiltag som kan være med til at fremme barnets udvikling, trivsel og læring.
 • Bidrage til faglig og organisatorisk videreudvikling sammen med de øvrige ansatte i MISI.
 • Andre opgaver efter aftale med nærmeste leder, som er Rådgivningschefen.

 

Om dig

Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du er uddannet Psykolog med titlen Cand.psych eller Cand.pæd.psych.
 • Gerne autoriseret, men ikke et krav.
 • Du har interesse for PPR området.
 • Er indstillet på at arbejde med rådgivning og vejledning af lærere, pædagoger og forældre.
 • Er indstillet på at arbejde med opkvalificering af fagfolk, bl.a. gennem oplægsvirksomhed, supervision eller praksisnær rådgivning.
 • Du har lysten og evnen til at tale med mange forskellige mennesker og møde dem, hvor de er.
 • Kan arbejde selvstændigt og tilrettelægge eget arbejde.
 • Trives i samarbejde med flere forskellige faggrupper og samarbejdspartnere. 
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og sprog er en fordel.

 

Hvad kan vi tilbyde.

 • Et spændende arbejde med mange udfordringer hvor du har indflydelse på tilrettelæggelse af eget arbejde.
 • Gode kollegaer.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Mulighed for at arbejde selvstændigt.
 • Indgå i team samarbejde med dygtige kollegaer og samarbejdspartnere.
 • Mulighed for intern og ekstern supervision.
 • Psykologfaglig chef.
 • Mulighed for at bo i Grønlands hovedstad, hvor tjenesterejser til Kommunens andre byer og bygder kan forekomme.

 

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

 

For yderligere oplysninger:

Leder: Laila Skydsberg Skytte

Telefon: +299 36 63 38 / +299 58 45 58

E-mail: lass@sermersooq.gl

 

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

 

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, IMAK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 391/22 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 1. juli 2022

Søg denne stilling