Gå til hovedindhold
142

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Selvstyre søger administrationschef til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK)

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) søger en administrationschef, der er serviceminded, har mod på forandringsledelse og ikke er bange for at tænke ud af boksen og finde alternative løsninger.

Arbejdsopgaver
Ansvarlig for HR, herunder ansættelse, afskedigelse, tillæg, forfremmelser, MUS, kurser og efteruddannelse, arbejdstidsregistrering, udarbejdelse af instrukser, sikkerhedsleder, ferie og rejser.
Ansvarlig for økonomistyring, herunder finanslovsbidrag og budget, faktura, månedsregnskab, afstemning af konti, rejseregnskab.
Ansvarlig for uddannelse af fiskeri- og jagtkontrolelever.
Ansvarlig for bygninger, kontorer, fartøjer, køretøjer mv. samt materiel og uniformer.
Deltagelse i udarbejdelse af forslag til ændringer i retningslinjer for fiskerikontrollen og lovgivning, indarbejdelse af internationale forpligtigelser og opfølgning på udviklingen i andre lande vedrørende fiskeriregulering.
Administrationschefen er en del af ledelsesgruppen og skal sammen med de øvrige 2 søjlechefer være stedfortræder for fiskerilicensinspektøren.

Kvalifikationer
Der søges en person med relevant uddannelse med
dokumenteret ledelseserfaring.
ledelseserfaring fra Grønlands Selvstyre er en stor fordel.
godt kendskab til selvstyrets økonomisystem er en stor fordel.
kendskab til fiskerikontrol er en stor fordel.
kendskab til praktisk fiskeri og redskabsteknik mv. vil være en fordel.
stærke systematiske, analytiske og planlægningsmæssige evner.
der forudsættes gode samarbejdsevner, idet arbejdsopgaverne i vidt omfang skal foregå i et tværgående samarbejde med interne, eksterne og internationale aktører i fiskeriet.

Vi forventer, at du:
er empatisk og lyttende i din ledelsesstil.
er i stand til at sætte dig igennem og ikke er bange for at løse konflikter.
er ansvarsbevidst, arbejdsom, hjælpsom og serviceminded.
løser opgaver loyalt og konstruktivt.
er indstillet på at arbejde i en politisk ledet organisation.
gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på grønlandsk, dansk og engelsk.

Vi ser også gerne, at du:
Har kendskab til det grønlandske samfund og forståelse for samfundsforhold samt
ønsker at arbejde i en uformel, men seriøs organisation.

OM GFLK
Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) varetager monitering, overvågning og kontrol af det grønlandske fiskeri, fangst og jagt. GFLK har som hovedmålsætning at sikre overholdelse af Grønlands Selvstyres fiskeri- og fangstlovgivning og herunder også de regler, som udstedes i henhold til bilaterale fiskeriaftaler eller i medfør af Grønlands deltagelse i internationale organisationer eller tiltrædelse af internationale konventioner om udøvelse af fiskeri. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

GFLK består af et hovedkontor i Nuuk samt 3 regionskontorer i Sisimiut, Ilulissat og Nuuk. Der er 15 medarbejdere på hovedkontoret, som er organiseret i en administrationssøjle, en søjle for it og internationalt samarbejde samt en kontrolsøjle med et kontrolkorps bestående af 12 fiskeriobservatører samt 3 regionskontorer med samlet 12 fiskeri- og jagtkontrollører og 4 jagtbetjente.
 

Administrationschefen leder administrationssøjlen, der pt. har 6 medarbejdere.Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 36

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en
rådighedsforpligtelse på 320 årligt og 80 i kvartalet. Bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning