Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Nukariit søger en souschef

Integreret daginstitution børnehave Nukariit søger en souschef.

Vil du være med til at udvikle og vedligeholde en børneinstitution hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der er fokus på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel, så har vi brug for dig.

 

Nysgerrige, robuste, sunde og glade børn er målsætningerne for Kommuneqarfik Sermersooq, vi vil drøfte en vejledende handleplan og opfylde den.

 

Vored kendetegn for institutionen er: At arbejde med udgangspunkt af målsætninger, som er:

 •  At bruge naturen som pædagogisk redskab
 •  At bruge 2022 til at udvikle medarbejdere.

 

 

Fagligt forventer vi at du:

 • At du kan være forbillede for børnene, medarbejderne og forældrene
 • At du kan samarbejde anerkendende med børnene, medarbejderne og forældrene
 • At du er støttende og har rummelighed for dine medmennesker
 • At du har en nysgerrig tilgang til dine opgaver, og har erfaring med arbejde fra en daginstitution.
 • At du er årvågen for medarbejdernes ageren overfor børnene, og kan derfor reagere overfor medarbejderne.
 • At du kan udarbejde en redegørelse og dokumentation om den anvendte pædagogik for det enkelte barn
 • Lederteamet skal arbejde med fokus på de enkelte barn i centrum, samarbejde med forældrene skal også vægtes højt, derfor skal du deltage i lederteamet med nye og innovative tanker.
 • Du kommer til at arbejde i en daginstitution hvor der bliver afprøvet metoder i forbindelse med Meeqqerivitsialak projektet
 • Arrangere aktiviteter ude og i naturen
 • At du er deltagende i lederteamet
 • At du vil deltage i kurser og videre er parat til faglig videreuddannelse

 

 

Det vil være en fordel hvis:

 • At du har erfaringer med ledelse
 • At du uden at stresse kan arbejde med flere ting på samme tid
 • At du har mod på at videreudvikle daginstitutionen og derved sætte dit præg
 • At du har flair for teknik og brug af computere
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • At du udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Du er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • At du har evner i musik, sange, bruge kroppen eller har på anden vis evner at sætte gang i aktiviteter

 

 

Vi tilbyder:

 • Mange venlige og imødekommende medarbejdere, der kommunikerer direkte, vi arbejder ud fra vores værdier som er tryghed, udvikling og anerkendelse mod kollegaer, men også udøver god tone mod børn og deres forældre.
 • Vi er bevidste om at vi arbejder for Kommuneqarfik Sermersooq og er derfor samarbejdende med forsørgerne og de der har ansvaret for børnene, vi arbejder med opdragelse og udvikling for 120 børn i form af daglige aktiviteter.
 • Vi anser os selv som friske medarbejdere, som har viljestyrke og er til at regne med, desuden er vi positivt tænkende teams.

 

Daginstitutionen Nukariit åbnede i 2012 og er normeret til 120 børn - daginstitutionen er fordelt på tre afdelinger med plads til 60 børn i hver.

I vuggestuen er der fem stuer, hvor der er plads til 60 børn. Vi søger en souschef til børnehaven og vi søger en souschef der skal have det overordnede ansvar for børnehaven.

Medarbejderstaben er normeret til 29.

Daginstitutionen er placeret i Nuuk bydelen Qinngorput og ligger omgivet tæt af natur.

 

 

Straffe- og børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelse først begyndes, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK, SIK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation i Grønland.Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:Ansøgning mærket med Job nr. 350/22 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger på papir eller mail, venligst send din ansøgning via hjemmesiden.

 

 

Ansøgningsfrist: 14. juni 2022

Søg denne stilling