Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Proces konsulent til Økonomiafdelingen

Kommuneqarfik Sermersooq søger en engageret Proceskonsulent til Økonomiafdelingen i Koncernservice med tiltrædelse efter aftale.

 

Som Proceskonsulent i økonomiafdelingen vil opgaverne være relateret til udarbejdelse af procesbeskrivelser i arbejdsgangene tilpasset til nuværende systemer. Beskrivelserne vil inddrage resten af Økonomiafdelingen bestående af 30 medarbejdere, samt at andre implicerede i arbejdsgangen også ville kunne inddrages. Økonomiafdelingen arbejder hele tiden med at optimere og videreudvikle de processer og arbejdsgange, der er i afdelingen, sådan at vores kolleger rundt om i kommunen oplever en nem og strømlinet proces i forbindelse med, at de varetager deres opgaver indenfor kreditor og debitorhåndtering.

 

Det forventes, at vores kommende kollega tager del i arbejdet med at gøre Økonomiafdelingen endnu bedre med samme engagement og positivitet som de eksisterende medarbejdere.

 

 

Stillingens indhold:
De daglige opgaver består af følgende og placering kan være varierende alt afhængig af travlheden/højsæson i de enkelte afdelinger:
 

· Udarbejdelse af procesbeskrivelser

· Opdatering af intranettets økonomidel

· Opdatering af håndbog i forvaltning og økonomistyring

· Undervisning

· Ad hoc opgaver

 

 

Forventninger til ansøger:

· Erfaringer med procesbeskrivelser

· Positiv holdning til nye opgaver og tiltag

· Er service orienteret

· Det er en fordel at have kommunalt kendskab, men ikke et krav

· Det er en fordel med kendskab til Microsoft Dynamics AX, men ikke et krav

 

 

Vi lægger desuden vægt på at du:

· Er stabil, kvalitetsbevidst og har sans for detaljer

· Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket

· Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt

· Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret

· Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

· Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag

· Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning

· Er god til at samarbejde bredt

· Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes

· Giver en ekstra indsats for overholdelse af deadlines

 

 

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

 

 

Yderligere oplysninger fås hos:
Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Chef Controller Dorthea Olsen Rasmussen på tlf.nr. +299 36 70 54 eller e-mail: door@sermersooq.gl

 

 

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.


Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl.

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 342/22 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

 

Kommuneqarfik Sermersooq arbejder ud fra en strategi ”Over isen” – fremtid i fællesskab”, som har til formål at sikre en velfungerende organisation, en stærk økonomi, bedre mere effektiv og forhåbentlig billigere service til borgerne. Rammen for vores arbejde er de politiske målsætninger, som er fastsat i samarbejdsaftalen ”Det hele menneske i et forpligtende, nyskabende fællesskab.”

 

 

Ansøgningsfrist: 9. juni 2022

Søg denne stilling