Gå til hovedindhold
149

Dette jobopslag er udløbet

Erfaren håndværker til ledelse af Teknikimik Ilinniarfiks nye Arktiske Bygningsarbejderuddannelse

Teknikimik Ilinniarfik - KTI starter nye uddannelser op i Sisimiut. Vi søger derfor en erfaren håndværker, der kan lede og udvikle uddannelserne. Gerne med en af følgende uddannelser Bygningsstruktør, Tagdækker, Murer eller Nedriver. Vi søger dig som har lyst til at undervise, udvikle undervisningsmaterialer og nye kurser, samtidigt med, at du motiveres af at arbejde med unge og deres fastholdelse i uddannelse.

Om stillingen
Vi tilbyder en stilling, hvor du kan være med til at lancere 4 nye uddannelser og præge udviklingen inden for den grønlandske byggebranche. Et job med plads til faglige og teknologiske ambitioner.
Den Arktiske Bygningsarbejder Uddannelse er fuldtidsuddannelser, der på nuværende tidspunkt har specialiseringsretningerne:

  • Forskalling
  • Nedrivning
  • Tagdækning
  • Fliser & Vådrum

Vi vægter en afvekslende arbejdsdag højt, hvor du som underviser og områdeleder har stor indflydelse på egen jobudførelse. Som områdeleder for de korte uddannelser vil det daglige arbejde foregå i et teambaseret samarbejde med Bygge & Anlægsskolens øvrige ansatte.

Du skal deltage i udvikling, planlægning, gennemførelse og evaluering af såvel den teoretiske som den praktiske undervisning. Du skal også forvente at indgå i andre opgavetyper bl.a. tværgående projekter og udviklingsopgaver for hele Bygge og Anlægsskolen.

Vi forventer, at du:

  • har gerne en relevant faglig uddannelse enten som Bygningsstruktør, Tagdækker, Murer eller Nedriver
  • IT- kompetencer på brugerniveau.
  • er vant til at have mange bolde i luften, og kan strukturerer din hverdag.
  • måske har erfaring med planlægning og gennemførelse af undervisning.
  • er fleksibel, har evner og vilje til at samarbejde med alle undervisere på tværs af organisationen.
  • gerne være dobbeltsproget (grønlandsk og dansk)

Du er udadvendt og samarbejdsorienteret med interesse for teknologi, mennesker og samfund. Du foretrækker en udfordrende, dynamisk og foranderlig arbejdsform, både teknologisk og organisatorisk.

Om os KTI Bygge og Anlæg.
Vi vægter det at skabe en afvekslende arbejdsdag højt, hvor du som underviser og områdeleder har stor indflydelse på egen jobudførelse. Vi ønsker et bredt fagligt og tværfagligt samarbejde, hvor vi har stort fokus elevernes læring, såvel som på lærernes kompetenceudvikling indenfor blandt andet pædagogik, formidling og faglighed.
For os er kollegialt samarbejde et bærende element og vi har et dynamisk og godt socialt arbejdsmiljø med moderne undervisningsfaciliteter.

Bygge og Anlægsskolen fremtræder som en moderne uddannelsesinstitution med alt nødvendigt og moderne undervisningsmateriel og velindrettede værksteder. Skolen er under konstant udvikling og ekspanderer løbende i takt med samfundets behov og ønsker.

Vi ønsker et bredt fagligt og tværfagligt samarbejde, hvor vi har fokus på elevernes læring, såvel som på lærernes kompetenceudvikling indenfor blandt andet pædagogik, formidling og faglighed. For os er kollegialt samarbejde et bærende element og vi har et dynamisk og godt socialt arbejdsmiljø med moderne undervisningsfaciliteter.

KTI er en uddannelsesinstitution, der i Nuuk og Sisimiut udbyder erhvervsuddannelser inden for områderne Jern og Metal, Byggeri og Anlæg, Råstoffer, Sprogkurser, samt de gymnasiale uddannelser GU, GUX, e-GUX og Nordatlantisk gymnasieklasse, samt adgangskurser til ingeniør og maskinmesteruddannelse.
KTI har driftssamarbejde med Danmarks Tekniske Universitet - ARCTIC – DTU, om to ingeniøruddannelser og Maskinmesteruddannelsen København om Maskinmesteruddannelsen.
Herudover har KTI ansvaret for driften af ca. 360 kollegieboliger, der er beliggende i Sisimiut.

Tiltrædelse
01.08.2022 eller efter aftale.
 Vi ønsker, at ansættelsesforholdet indledes med en 3 måneders prøvetid.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Uddannelseschef John Plambek på e-mail: jopl@kti.gl eller tlf: +299 867630 +299 532824.

 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning