Gå til hovedindhold
150

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen søger jurist

Interesserer du dig for socialområdet i Grønland, og kan du bidrage med stærk juridisk sparring og god formidling til mange forskellige målgrupper? Så har vi en spændende stilling til dig!

Om stillingen
Som jurist i Socialstyrelsen indgår du i opgaver på tværs af afdelinger, løser juridiske hårknuder og støtter op om vores arbejde med kommunale forvaltninger og døgninstitutioner. Du får derfor en central stilling med et stort ansvar og juridiske udfordringer inden for flere fagligområder. Du kan se frem til en alsidig hverdag, hvor du bidrager til, at afdelingerne kan løfte arbejdet på det sociale område for børn, unge, familier og handicap.
 
Dine opgaver vil blandt andet omfatte at:

 • udvikle styrelsens medarbejdere til bedre at kunne varetage dagligdagens juridiske udfordringer
 • klæde medarbejdere på til at kunne vejlede kommunerne i afgørelser og generel sagsbehandling
 • indgå i samarbejde med afdelingerne ved udvikling af vejledninger, håndbøger og undervisning til lovgivningen
 • kvalitetssikre kontrakter ved eksterne samarbejdsaftaler
 • besvare komplicerede indkommende juridiske spørgsmål fra kommunerne, særligt på døgninstitutionsområdet
 • kvalitetssikre socialstyrelsens interne processer
 • rejse med afdelingerne rundt i landets byer og bygder ved undervisning af sagsbehandlere inden for det sociale børne- og handicapområde
 • løse juridiske udfordringer i konkrete sager og andre ad hoc opgaver.

Der er stor politisk interesse for socialområdet i Grønland, og det er derfor vigtigt at du har mod på at navigere mellem høj faglighed, politiske beslutninger, implementering af nye tiltag og samtidig har sans for at kommunikere med meget forskellige målgrupper. Vi står over for en stor opgave med at forenkle procedurer og formidle lovgivningen på socialområdet, så det bliver lettere for alle at forstå og efterleve reglerne. Du får derfor gode muligheder for at få en bred viden og sætte dit præg på udviklingen af Socialområdet både internt og eksternt.

Vi forventer, at du:

 • er uddannet cand.jur.
 • har erfaring inden for det socialretlige område
 • arbejder selvstændigt, struktureret og har fokus på deadlines og kvalitet
 • er robust, har et stærkt drive og kan bevare et godt overblik og serviceniveau i pressede situationer
 • er opsøgende, initiativrig, fleksibel og har en positiv tilgang til tværfagligt samarbejde og alle typer samarbejdspartnere
 • er god til at kommunikere ligeværdigt og anerkendende, og er god til at forklare komplicerede juridiske problemstillinger til ikke-jurister, både mundtligt og skriftligt
 • er en holdspiller, venlig og hjælpsom
 • kan trives med mange opgaver, hvor nogle vil være rutineprægede, andre kræve fordybelse og analytisk sans.

Vi kan tilbyde dig:

 • en alsidig funktion med spændende, varierende og til tider hektiske opgaver i en styrelse, der værdsætter og har brug for dine kompetencer
 • en arbejdsplads, hvor selvstændighed og beslutningskompetence vægtes højt
 • en udviklingsorienteret stilling, hvor du har stor mulighed for indflydelse
 • en leder, der har tillid til din faglighed, stiller realistiske krav og prioriterer din udvikling
 • en uhøjtidelig omgangsform med gode kolleger, der lægger vægt på at kunne grine sammen - også når vi har travlt

Stillingen er forankret i Sekretariatet, som arbejder på tværs af alle Socialstyrelsens afdelinger for at optimere processer og kommunikation internt og eksternt. Vi har derfor brug for din juridiske ekspertise til at styrke vores styrelse internt og støtte sagsbehandlingen hos kommunerne.

Under Departementet for Børn, Unge, Familier og Sundhed er Socialstyrelsen delt i følgende 7 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Økonomiafdelingen, Døgninstitutioner og visitation for børn og unge, Handicapafdelingen, Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere, Borgerrettet afdeling og Sekretariatet.

Tiltrædelsesdato
d. 1. august 2022 eller efter nærmere aftale

Ansøgningsfristen er mandag d. 13. juni 2022 kl. 12.00 (GL tid).
Ansættelsessamtaler afholdes forventeligt i uge 24.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sekretariatschef Sheila Flyckt Steen på shft@nanoq.gl eller tlf: +299 54 66 66.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

For yderligere information om Grønland og Selvstyret, se Socialstyrelsens hjemmeside og selvstyrets hjemmeside
 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning