Gå til hovedindhold
170

Kontorfuldmægtig til KTIs kollegieadministration

Som kontorfuldmægtig vil du være tilknyttet KTIs kollegieadministration, der på nuværende tidspunkt har ansvaret for driften af KTIs ca. 360 kollegieboliger i Sisimiut.

Du skal referere til KTI Sisimiuts kontorleder og dine nærmeste kollegaer består af den ledende kollegie inspektør og 9 administrative kollegaer fordelt rundt i uddannelsesinstitutionen.

Ud over de nævnte væsentligste opgaver, skal du være klar til, at stedfortræde i opgaver som bl.a. udarbejdelse af partshøringer, advarsler og bortvisninger, når den ledende kollegieinspektør er fraværende.

De væsentligste opgaver:

 • Bogføring, kontering og godkendelse i IRIS.
 • Behandling af kollegieværelsesansøgninger og klargøring af ansøgninger til visitationsudvalg.
 • Behandling af beboersager.
 • Debitoroprettelser og udarbejdelse af fakturaer.
 • Betjening af personlige, telefoniske og e-mail henvendelser.
 • Service til beboere fx tildeling af Wi-Fi, opfyldning af vaskekort og saltonøgler.
 • Løn indberetninger af 14 dagslønnede.
 • Kontrol af værelser ved fra- og indflytning.
 • Tolkeopgaver når der kommer internationale studerende og ved møder.
 • Statistik for ledelsesinformation.


En hverdag i kollegieadministrationen kræver, at du:

 • har relevant uddannelse og erfaring indenfor administration.
 • er mødestabil og kommer til tiden.
 • kan arbejde selvstændigt og kan have mange bolde i luften.
 • har ordenssans, ansvarsbevist, har evne og vilje til samarbejde.
 • gerne har It kompetencer og erfaring med Excel, Outlook, IT-Reg, IRIS, Ledelsesinfo og MIT perspektiv.
 • er dobbeltsproget grønlandsk og dansk – gerne engelsk pga. internationale studerende.
 • har en ren straffeattest.


Vi tilbyder:
En arbejdsplads, hvor der er:

 • plads til humor og en uformel omgangstone.
 • dygtige og fagligt kvalificerede kolleger.
 • spændende og udfordrende opgaver, hvor du i høj grad arbejder selvstændigt, planlægger og prioritere dine opgaver.
 • en arbejdsplads, der udvikler sig.


Yderligere oplysninger om stillingen:
For yderligere informationer kan Kontorleder Mette Marie Thomassen +299 861644 eller mail meth@kti.gl eller Ledende kollgieinspektør Paninnguaq Heilmann +299530561 eller mail pahe@kti.gl.

Om KTI
KTI fremtræder som en moderne uddannelsesinstitution med alt nødvendigt og moderne undervisningsmateriel og velindrettede lokaler. Skolen er under konstant udvikling og ekspanderer løbende i takt med samfundets behov og ønsker.
KTI er en uddannelsesinstitution, der i Nuuk og Sisimiut udbyder erhvervsuddannelser indenfor områderne Jern og Metal, Byggeri og Anlæg, Råstoffer, Sprogkurser, samt de gymnasiale uddannelser GU, GUX, e-GUX og Nordatlantisk gymnasieklasse, samt adgangskurser til ingeniør og maskinmesteruddannelse.
KTI har driftssamarbejde med Danmarks Tekniske Universitet - ARCTIC – DTU, om to ingeniøruddannelser og Maskinmesteruddannelsen København om Maskinmesteruddannelsen.
KTI har derudover ansvaret for driften af 360 kollegieboliger, elev-, medarbejder- og kollegiekantine i Sisimiut.

 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning