Gå til hovedindhold
183

Socialfaglig tilsynsførende til Tilsynsenheden

Socialfaglig tilsynsførende til Tilsynsenheden

Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked

Tilsynsenheden i Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked søger en selvstændig og erfaren tilsynsførende med socialfaglig baggrund, til tiltrædelse pr. 1. juli eller senest pr. 1. august 2022.  

Vi forestiller os, at du

 • har en uddannelse som professionsbachelor i socialrådgivning eller du er uddannet socialrådgiver med relevant efteruddannelse på diplomniveau, cand. soc. el.lign.
 • har en del års relevant erfaring med arbejdet inden for det sociale område og optaget af faglighed
 • er empatisk og kan begå dig på alle niveauer af en organisation
 • er udviklings- og samarbejdsorienteret
 • er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt, og magter at indgå i en dialog
 • evner selvstændigt at tilrettelægge dit arbejde og tage et selvstændigt ansvar
 • kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • kan holde fokus på deadlines uden at kvaliteten sænkes.

Du skal gerne have kendskab til grønlandske forhold og behersker både grønlandsk og dansk.

Om os:
Tilsynsenheden er en uvildig afdeling i Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, p.t. bestående af en afdelingschef og 4 tilsynsførende.
 
Tilsynsenheden fører to former for tilsyn:

 1. Tilsyn med, at kommunerne overholder reglerne i sociallovgivningen og forvalter i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler (Overordnet tilsyn).
 2. Driftsmæssig, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionsområdet

Vi kan tilbyde dig:

 • En arbejdsplads, hvor selvstændighed og beslutningskompetence vægtes højt, og hvor du har god mulighed for at påvirke indholdet af din hverdag
 • Betydelig rejseaktivitet i Grønland, hvor du kan være på rejse i mere end 1 uge ad gangen
 • Et ansvarsfuldt, varieret, udfordrende og spændende job, med mulighed for faglig og personlig udvikling.

Dine opgaver:

 • Tilrettelæggelse og varsling af tilsyn, samt indsamling af data som led i et tilsyn
 • Besøge kommunale forvaltninger
 • Udfærdigelse af tilsynsrapporter, herunder lave indstillinger om påbud og andre reaktioner i forbindelse med et tilsyn.


Tiltrædelsesdato
1. juli eller 1. august 2022.

Yderligere oplysninger:

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du ringe til Tilsynschef Johan Lund Olsen tlf. 00299 555485/eller sende mail:  jlun@nanoq.gl  

Ansøgningsfrist

19. maj 2022 kl 12

Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart derefter.


Ansøgningen skal sendes via nedenstående link.
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning