Gå til hovedindhold
183

Regnskabschef til Grønlands hovedstadskommune

Vil du være med til at sætte retning for Kommuneqarfik Sermersooqs regnskab og økonomistyring?

 

I et tæt partnerskab med controllerchefen og med reference til Vicekommunaldirektøren får du det overordnede ansvar for regnskabet og de underliggende funktioner i økonomiafdelingen (primært debitor- og kreditor afdelingerne) i kommunen.

 

Jobbet:
Du tilbydes en central stilling i en ambitiøs kommune med en uformel kultur, hvor du får gode muligheder for at udvikle dig såvel personligt som fagligt, samt for at præge den videre udvikling af kommunen.

 

Med direkte ledelse af tre afdelingsledere bliver du chef for godt 15 dygtige og motiverede medarbejdere og afdelingsledere, der glæder sig til samarbejdet med dig.

 

Kommuneqarfik Sermersooq står over for en spændende periode, hvor regnskab og økonomistyring skal udvikles. Derfor får du et job, hvor opgaverne spænder vidt. De strækker sig fra udarbejdelse af årsregnskabet, til optimering og udvikling af det nye fællesoffentlige ERP-system Microsoft Dynamics AX, som vi er godt i gang med at implementere.

 

Dine opgaver kommer også til at bestå af konsolidering og afslutning af månedsregnskaber samt diverse ad hoc- og administrative opgaver i organisationen. Og endeligt vil du få en bred kontaktflade internt såvel som eksternt. Budgetlægningen er ikke ansvarsplaceret i afdelingen men i Afdelingen for Strategisk Analyse, som der forventes et godt samarbejde med.

 

Om dig:
Din succes i jobbet afhænger først og fremmest af din evne og lyst til at lede og motivere dine medarbejdere, samt af, at organisationen oplever en udadvendt og positiv person, som evner at møde folk i øjenhøjde.

 

Du har flere års erfaring med regnskabsområdet, gerne inden for det offentlige, så din regnskabsmæssige værktøjskasse er på plads.

 

I dag sidder du måske som regnskabschef, finansiel controller eller revisor, og drømmer om et lederjob med et stort potentiale. Under alle omstændigheder har du gode it-kundskaber, og du har en relevant uddannelse bag dig.

 

Om Kommuneqarfik Sermersooq:
Kommuneqarfik Sermersooq er Grønlands største kommune, og en af Grønlands største arbejdspladser med ca. 2.300 ansatte, og et årligt driftsbudget på mere end 2 mia. kr. Indbyggertallet er på knap. 23.000 indbyggere, hvoraf godt 18.000 bor og arbejder i Nuuk. Nuuk er Grønlands livlige og charmerende arktiske hovedstad, der er i rivende udvikling, og det er også her at du får din daglige arbejdsplads, centralt placeret i byen. Derudover består kommunen af en række bosteder, hvoraf Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit er de største. Kommunens samlede areal er større end Spanien, og udgør ca., 531.900 km2.
I kraft af byens størrelse har Nuuk alle en hovedstads gængse aktivitets- og kulturtilbud, og lige uden for byen finder du noget af den smukkeste natur i verden, klar til at blive udforsket af dig i weekenderne.

 

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 283/22 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

Sådan søger du: 
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 16. maj 2022

Søg denne stilling