Gå til hovedindhold
194

Dette jobopslag er udløbet

GRØNLANDS NATURINSTITUT SØGER 2. MESTER TIL VORES NY FORSKINGSSKIB TARAJOQ

Grønlands Naturinstitut søger en engageret og ansvarsfuld 2. mester til forskningsskibet TARAJOQ med tiltrædelse snarest muligt.
Hvem er du
Du er udadvendt og positiv i din tilgang til daglige udfordringer. Du skal kunne træffe selvstændige beslutninger, men på samme tid forventes du at udvise gode samarbejdsevner, da stillingen indebærer et ledelsesansvar om bord.

Stillingen kræver lederskab og en solid forståelse for skibsmotorer og vores systemer om bord.Det er en fordel hvis du har sejlet med trawlere før. Det vil være en fordel, om du behersker Microsoft Word og Excel på brugerniveau,
Du referer til maskinchefen og dit ansvarsområde er primært skibets maskineri og andre tekniske installationer. Det forventes at du indgår sammen med skibets øvrige besætning i den daglige drift, medvirker til at udvikle og forbedre sikkerhed om bord, samt hjælp til biologerne med løsning af tekniske problemer. Du deltager også i de årlige togter, der normalt er af 5 til 6 måneders varighed i perioden maj til november (med mulighed for kortere ferie) og når skibet er oplagt for vinteren i Nuuk (november til april) fører du tilsyn med skibet i samarbejde med øvrige besætningsmedlemmer i Nuuk, planlægger og forestår værftsophold i samarbejder med skipperen og maskinchefen. Der skal årligt udfærdiges værftsliste med et tilhørende budget, samt et budget for estimerede udgifter til bunkers, reservedele, stores, samt til almindelig drift og vedligehold.

Dine kvalifikationer
Gyldige papirer som maskinmester på skibe med fremdrivningseffekt (kW) i området 3620 kW. (bevis som Vagthavende maskinmester)

R/V TARAJOQ
R/V TARAJOQ er ny forskningsskib på 2896 BT trawler.
• TARAJOQ vil kunne operere World Wide inden for IMO Polar koden og det multidisciplinære havforskningsskib er designet og optimeret til omkostningseffektivt at udføre fiskeribestandsvurderinger, hydro-akustiske undersøgelser, samt biologisk, kemisk og fysiks oceanografi .
• Og skibet er designet med et multifunktionsdæk som gør det muligt effektivt at udføre en lang række havforskningsdicipliner sideløbende med standard moniteringsopgaver
• b) Skibet kan fiske med bundtrawl (rejer, hellefisk, torsk) på 50-1500 m og pelagisk trawl (makrel lodde mm.), ligesom en sænkekøl og akustisk udstyr sætter instituttet i stand til at udføre akustiske undersøgelser af lodde og andre pelagiske ressourcer.
• Skibet udstyres med moderne forsknings- og laboratoriefaciliteter og indrettes med plads til 32 personer – heraf 20 pladser til videnskabelige personale. Flere forskningshold kan være ombord samtidig, og dermed udnytte sejltiden optimalt, ligesom der vil være plads til uddannelses- og praktikophold for elever fra de maritime uddannelser.
• c) Fartsområde: Worldwide trade inkl., Nord Atlanten, Grønland, Canada, Island, Spitzbergen og Barentshavet. Skibet har følgende klassebetegnelse: DNV-GL +1A, Ice ( 1B) , EO,TMON, Silent (F), SPS - Stern trawler. Skroget vil få DNV-GL +1A, (Ice1A*).
• Yderligere vil skibet blive godkendt til Polar Code Category C samt de danske nationale regler (DMA) for lastskibe og med Special Purpose Ship Certificate (Formålet med SPS koden er at skabe et højt sikkerhedsniveau for personer ombord på fartøjet, som ikke er på et uddannelses- og beredskabsniveau som fartøjets besætning, men til gengæld er på et niveau over det man vil kalde en passager.)
”TARAJOQ” skal chartres jævnligt ud til forskningsformål i Canada vedrørende fælles fiskeriressourcer.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning