Gå til hovedindhold
187

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag: Paarisa søger en specialkonsulent eller chefkonsulent til fagområderne MANU, Tidlig Indsats og Meeqqat 0-18

Har du har lyst til at arbejde målrettet med faglig kvalitetssikring af sundhedsfremmende indsatser og skabe positive forandringer inden for forebyggelsesområdet? Så har du nu chancen for et spændende og udfordrende job.

Socialstyrelsen søger en specialkonsulent eller chefkonsulent til den tværfaglige forebyggelsesafdeling Paarisa. Paarisa arbejder bl.a. med udvikling og implementering af nye sundhedsfremmende metoder og indsatser i et tæt samarbejde med kommunerne og andre myndigheder. En kerneopgave for afdelingen er implementering af det nye folkesundhedsprogram Inuuneritta III.

Som specialkonsulent eller chefkonsulent i Paarisa indgår du i et ledelsesteam bestående af en afdelingschef og tre faglige ledere/chefkonsulenter, som du vil være den ene af. De faglige ledere står hver i spidsen for et team af 7-8 medarbejdere, og hvert team har forskellige faglige fokusområder. Fokusområdet for den ledige stilling er En kerneopgave for afdelingen er implementering af undervisningsmaterialerne i MANU, styrkelse af koordinering af tværfagligt samarbejde og udvikling af programmet Tidlig Indsats for gravide familier, samt implementering af digitaliseringen af et opsporingsværktøj TOPI (Tidlig opsporing og indsats) på førskoleområdet.

Dine primære arbejdsopgaver som chefkonsulent i Paarisa vil bestå af følgende:

 • Koordinere og sikre den faglige kvalitet i opgaveløsningen i teamet
 • Forventningsafstemme med medarbejderne i forhold til indholdet og resultatet af en given opgave
 • Give løbende faglig sparring til medarbejderne individuelt og i grupper med udgangspunkt i opgaveløsningen og udviklingen af medarbejderne
 • Være et fagligt fyrtårn i teamet i forhold til teamets udviklings- og implementeringsopgaver
 • Opsøge og oparbejde relevant faglig viden
 • Medvirke til udvikling og drift af interne samarbejdsfora og styringsredskaber
 • Skabe og opretholde et godt arbejdsmiljø i afdelingen i samarbejde med afdelingschefen og øvrige faglige ledere
 • Ad hoc opgaver.

Vi forventer, at du:

 • Har de rette dokumenterbare kompetencer.
 • Har en relevant faglig profil, som kan matche indholdet og tyngden i stillingen
 • Har ledelseserfaring
 • Har erfaring med implementeringsprocesser
 • Har kendskab MANU og Tidlig Indsats
 • Har indgående kendskab til kommunerne og deres drift
 • Har fokus på til stadighed at udvikle forebyggelsesområdet og implementere de politiske strategier på området
 • Har faglig indsigt i emner såsom brobygning, dialog, partnerskaber og frivilligområdet, som teamet arbejder med
 • Evner at tænke strategisk, analytisk og utraditionelt
 • Er ansvarsbevidst og har overblik
 • Er dynamisk, engageret og udviklingsorienteret
 • Har fokus på medarbejderudvikling og trivsel i afdelingen
 • Har kendskab til grønlandske samfundsforhold og kultur
 • Gerne er dobbeltsproget i grønlandsk og dansk.

Som specialkonsulent eller chefkonsulent i Paarisa refererer du til afdelingschefen i Paarisa.

Om Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en styrelse under Naalakkersuisut med følgende 7 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Børne- og unge døgninstitutioner, Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere, Borgerrettede afdeling, Handicapafdeling, Økonomiafdelingen og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Tiltrædelsesdato:
Stillingen ønskes besat den 1. marts 2022 eller efter aftale

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Yderligere informationer
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte konstitueret afdelingschef i Paarisa Tina Evaldsen på tiev@nanoq.gl / +299 342394
 
Ansøgningsfrist: mandag den 15. februar 2022 kl. 12.00 (grønlandsk tid)

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning