Gå til hovedindhold
183

Dette jobopslag er udløbet

Rigsombudsmand til Grønland

Stillingen som rigsombudsmand i Grønland er ledig til besættelse med virkning fra 1. april 2022. 
 
Rigsombudsmanden er Statsministeriets repræsentant i Grønland og er leder af institutionen Rigsombudsmanden i Grønland, som er en mindre institution under Statsministeriet. 

Rigsombudsmanden i Grønland fungerer som bindeled mellem de danske og grønlandske myndigheder og varetager en række ambassadelignende opgaver. Rigsombudsmandens opgaver omfatter bl.a. at udarbejde løbende indberetninger til Danmark om aktuelle økonomiske og politiske forhold i Grønland, have tæt kontakt til og deltage i møder med de grønlandske myndigheder som en del af det løbende samarbejde mellem Grønland og Danmark, at orientere bredere om resultaterne af dette samarbejde, samt forberede og afvikle besøg i Grønland af Folketinget, regeringen, kongehuset m.v.  
 
Rigsombudsmanden i Grønland varetager endvidere juridiske opgaver på det person- og familieretlige område samt en række øvrige administrative opgaver. Rigsombudsmanden i Grønland er beliggende i Nuuk og beskæftiger ud over rigsombudsmanden for tiden 11 personer. 
 
Kvalifikationer 
Du har indgående kendskab til offentlig administration og samspillet mellem det politiske og det administrative system, samt gerne et godt kendskab til grønlandske forhold og relationerne mellem Grønland og Danmark. Det vil endvidere være en fordel, hvis du har kendskab til det grønlandske sprog og til Rigsombudsmandens funktion. Endvidere vil der blive lagt vægt på, at du har gode samarbejdsevner og dokumenteret ledelseserfaring.

Som person er du engageret og visionær. Du finder glæde i at arbejde i en mindre institution, hvor der er et tæt og uformelt samarbejde mellem medarbejderne med fokus på høj faglighed og service over for brugerne. Du er udviklings- og helhedsorienteret, men kan også gå i detaljen, når det kræves. Du er lyttende, nysgerrig, har menneskelig indfølingsevne og kan skabe følgeskab. 
 
Ansættelsesvilkår 
Rigsombudsmanden ansættes i henhold til lov om statens tjenestemænd i Grønland. Stillingen er klassificeret i lønramme 39 og besættes på åremål for en periode på 3 år. Der er knyttet et særligt tillæg til stillingen, ligesom der vil blive aftalt et åremålstillæg. Ansættelsesområdet er Rigsombudsmanden i Grønland. 

Der ydes til- og fratrædelsesfrirejse samt flyttegodtgørelse til dig og din familie i henhold til relevante regler.

Til stillingen er knyttet en tjenestebolig beliggende Hans Egedes Vej 4, 3900 Nuuk. Tjenesteboligen er forbundet med bopælspligt samt fraflytningspligt, når ansættelsen ophører.
 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du henvende dig til afdelingschef Helene May Vibholt på tlf. 33 92 33 00. 
 
Alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap opfordres til at søge stillingen. 
 
Ansøgning 
Hvis du er interesseret i stillingen, skal vi modtage din ansøgning bilagt relevant dokumentation senest fredag den 11. februar 2022 kl. 12.00. Stillingen søges elektronisk via Statsministeriets hjemmeside www.stm.dk 
 
Såfremt du er tjenestemand, stiles ansøgningen til Dronningen. 
 
Du kan finde flere oplysninger om Rigsombudsmanden i Grønland og Statsministeriet under www.rigsombudsmanden.gl og www.stm.dk 

Søg stillingen