Gå til hovedindhold
172

Dette jobopslag er udløbet

Ungerådgiver til Familiecenter Paamiut

Kommuneqarfik Sermersooq søger ungerådgiver til Familiecentret Paamiut, med tiltrædelse 1. marts 2022, eller efter aftale.

Stillingens indhold:
Afdelingen for Børn og Familie søger energisk og positiv kollega til at bistå os med arbejdet med unge mennesker med forskellige udfordringer. Stillingen er placeret i Familiecenteret Paamiut.   

Vi forventer, at du stiller krav til dig selv om at levere resultater af høj kvalitet. Du vil indgå i et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper og kontinuerlig udvikling og sparring er i fokus.

Som ungerådgiver har du medansvar for den unges behandling, udvikling og trivsel. Du skal varetage en række forskelligartede opgaver, herunder:

 • Sammen med den unge og behandlingslederen planlægger de konkrete indsatser, der skal være for at nå målene i handleplanen.
 • Udvikle tilbud og planlægge relevante aktiviteter til støtte for gruppen af unge eller individuel.
 • Hvis relevant, udføre opsøgende arbejde, der hvor ungen befinder sig.
 • Samarbejde med den unges familie og netværk.
 • Samarbejde med socialforvaltningens myndighedsafdeling.
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner og andre relevante parter.
 • Planlægge og udføre koloni- og projektture.
 • Indkaldelse og deltage i tværfaglige møder.
 • Skrive status- og afslutningsrapporter.

Vi forestiller os at:

 • Du har et indgående kendskab og erfaring til børn og unge der har udfordringer og har det svært.
 • Du har relevant uddannelse, kurser samt erhvervserfaringer inden for børn og unge
 • Du er åben for at videreudvikle dig såvel faglig som personlig.
 • Du har lyst til at arbejde i en tværfaglig team.

Vi lægger desuden vægt på at du:

 • Er venlig, stabil, robust, rummelig og sportiv.
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt, både på grønlandsk og dansk.
 • Arbejder ansvarsbevidst og serviceorienteret.
 • Er god til teamsamarbejde.
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling og bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre opgaveløsningen.
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret.
 • Evner til at opbygge relation med unge mennesker.
 • Evner til at skabe tillid hos den unge.
 • Er villig til at arbejde på tværs af vores afdelinger efter behov.

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et medansvar i en organisation i udvikling og forandring.
Vi lægger vægt på en solid introduktion til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Lægger vægt på at medarbejder få mulighed til at videreuddanne sig gennem deltagelse i relevante kurser.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 42/22 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 14. februar 2022
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Paamiut
Yderligere oplysninger fås hos: Marie Sofie Pedersen
Telefon: +299 367634
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning