Gå til hovedindhold
196

Dette jobopslag er udløbet

Udviklingskonsulent til Center for National Vejledning Nuuk

Udviklingskonsulent til Center for National Vejledning

Vil du gå forrest med at udvikle vejledningsområdet i Grønland, så de vejledningssøgende får de bedste betingelser og muligheder for at træffe vigtige valg i forhold til uddannelse?

Center for National Vejledning søger en udviklingskonsulent, som i samarbejde med resten af teamet i Vejlednings- og udviklingsafdelingen i Nuuk arbejder med at udvikle vejledningsområdet. Projektteamet består af 3 udviklingskonsulenter og en afdelingsleder, som du vil referere til.

Centeret er normeret med 19 fuldtidsstillinger bestående af udviklingskonsulenter, psykologer, psykoterapeuter, og kontormedarbejdere. Vi er bredt repræsenteret i forhold til køn og alder, og med mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde.
Centret hører under Departementet for Uddannelse, Kultur, Kirke og Centret har til formål bl.a. at evaluere og udvikle vejledningsindsatsen samt udbyde uddannelse og kurser til vejledere i de forskellige uddannelsesinstitutioner. Studenterrådgivningen er en del af centeret, som udfører social og psykologisk rådgivning til studerende.

Vi søger en alsidig, fremsynet og handlekraftig udviklingskonsulent som brænder for vejledning, og har ideer og ambitioner for området. Udviklingskonsulenten bliver ansvarlig for udviklingsprojekter, og skal dermed på en projektlederuddannelse, såfremt dette ikke er erhvervet tidligere.

Derudover vil der være løbende opgaver, som afdelingen er ansvarlig for. Det kan være at forberede netværksmøder med vejledere og planlægge konferencer og seminarer.

Der må forventes en del rejseaktivitet i stillingen både i Grønland og andre lande.

Udviklingskonsulenten har også ansvar for samarbejde og opdatering af vejledere på landets uddannelsesinstitutioner, så alle er opdateret med den nyeste viden og lovgivning indenfor vejledningsområdet.

Arbejdet skal ske i tæt samarbejde med Departementer, der vedrører uddannelse og arbejdsmarked.

Opgaverne for udviklingskonsulenten er:

 • Projektstyring af udviklingsprojekter på vejledningsområdet
 • Sikre at vejledere i Majoriaq og uddannelsesinstitutioner besidder viden om gældende regler inden for uddannelser på alle niveauer i både i Grønland og i Danmark
 • Bidrage til at udvikle samarbejdet mellem folkeskole og Majoriaq
 • Bidrage til at Majoriaqs og uddannelsesinstitutionernes brug af IT-reg fungerer hensigtsmæssigt
 • Være med til at planlægge og afholde kurser / workshops
 • Afholde og prioritere netværksmøder og afdække udviklingsområder
 • Være med til at udvikle vejledningsmateriale til både uddannelsessøgende, elever, studerende og vejledere
 • Varetagelse af nødvendige ad-hoc opgaver i forbindelse med vejledning, herunder også eVejledning.
 • Har undervisningserfaring og kan evt. undervise på vejledergrunduddannelsen og dens overbygningsmoduler samt\eller kurser
 • Har interesse i at udvikle digitale tiltag indenfor vejledningsområdet både i forhold til eVejledning og andre former for digitale platforme.

Generelt forventes det, at udviklingskonsulenten:

 • Har gerne en VGU eller anden uddannelse indenfor vejledning
 • Har et godt kendskab til uddannelsessystemet
 • Er åben og udadvendt, selvstændig, opsøgende og konstruktiv omkring arbejdsopgaver
 • Har erfaring og interesse for udvikling af vejledning i folkeskolen.
 • Har gerne erfaring med nordisk samarbejde
 • Har overblik og kan arbejde under tidspres i tæt samarbejde med flere departementer, samt er i stand til at samle trådene i en kompleks proces
 • Har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på grønlandsk, dansk og engelsk


Ansøgning og frist:
Har ovenstående vakt din interesse eller ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Udviklings- og Vejledningsleder på tlf.nr.: +299 346877, e-mail: ilja@aqqut.gl  

Ansøgningen skal være Center for National Vejledning i hænde senest den 15. februar 2022. Ansøgningerne vil blive behandlet løbende og ansættelsessamtalerne forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristen.
Tiltrædelse pr. 1/4 - 2022 eller snarest derefter.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning