Gå til hovedindhold
194

Dette jobopslag er udløbet

Indenrigsafdelingen søger en AC-fuldmægtig med ansvar for styring af valg

Der er tale om en nyoprettet stilling, som ikke mindst skal være med til at sikre, at mulighederne for afgivelse af digital brevstemme bliver implementeret i henhold til lov om valg til Inatsisartut, som blev vedtaget i november 2020

Vi søger en person, der har kendskab til IT-projekter. Som særlige projektopgaver skal du sammen med Digitaliseringsstyrelsen, en styregruppe, en politisk følgegruppe m.fl. deltage i foranalyse, udbud og implementering af IT-system til håndtering af valg. Du skal også sikre fremdrift i arbejde med at tilpasse kommunalvalgloven til lov om valg til Inatsisartut
 
Dit overordnede ansvar er at forberede og styre gennemførelse af valg. Du skal desuden sammen med de øvrige i afdelingen servicere Naalakkersuisoq samt deltage i den almindelige administrative sagsbehandling og i løsning af øvrige opgaver.
 
Indenrigsafdelingen har fem stillinger foruden afdelingschefen.
 
Afdelingens ansvarsområder omfatter blandt andet
 • Legalitetstilsyn med styrelsesforhold på alle niveauer i kommunerne.
 • Gennemførelse af valg til Inatsisartut, borgerråd m.v.
 • Sekretariat for Tilsynsrådet.
 • Sekretariat for Valgnævn og Valgbarhedsnævn.
 • Sekretariat for Den Politiske Koordinationsgruppe.
 • Sekretariat for ekspropriationsudvalg.
Afdelingen varetager derudover ansvaret for lovgivning om blandt andet
 • Den kommunale styrelse.
 • Valg til Inatsisartut.
 • Valg til kommunalbestyrelser, lokaludvalg, bygdebestyrelser og menighedsråd.
 • Valg til borgerråd.
 • Tinglysning og ekspropriation.
Vi tilbyder
 • Et arbejde, der er tæt på den politiske beslutningsproces.
 • Et uformelt arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger.
 • En hverdag, hvor dagene aldrig er ens.
 • En arbejdsplads, hvor du har mulighed for at præge opgaverne.
 • En mulighed for personlig og faglig udvikling.
Vi forventer, at du har 
 • relevant videregående uddannelse.
 • kendskab til udarbejdelse af kravspecifikation ved IT-projekter.
 • kendskab til projektledelse af IT-projekter.
 • viden om den kommunale verden.
 • kendskab til forholdene her i landet.
 • erfaring med at arbejde både selvstændigt og i teams.
 • sans for strategisk planlægning.
 • indblik i flere sprog, her vil kundskab inden for grønlandsk, dansk og engelsk særligt blive prioriteret.
Vi lægger derudover vægt på, at du har 
 • vilje til at tilpasse dig arbejdet i en politisk styret organisation.
 • flair for at formulere dig præcist skriftligt og mundtligt.
 • evne til at planlægge og strukturere din hverdag sammen med dine kollegaer.
 • lyst til at arbejde i et til tider travlt miljø og samtidigt have mange bolde i luften.
 • ønske om at bidrage til godt samarbejde.
 • fokus på at være resultatorienteret, kreativ og udadvendt.


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere oplysninger om afdelingen og stillingen kan indhentes hos afdelingschef Klaus Georg Hansen, telefon: +299 34 51 11, e-mail: kgh1@nanoq.gl.
 
Ansøgningsfrist: 18. februar 2022.
 
Tiltrædelse: Hurtigst muligt efter aftale.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.     Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning