Gå til hovedindhold
194

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen søger 2 psykologer med erfaring inden for børne- og ungeområdet

Har du et brændende engagement for det sociale område, og ønsker at bruge din kundskab til at gøre en forskel for børn- og unge i hele landet?
Socialstyrelsen søger en børne- og unge psykolog til et oprettet behandlingscenter. På nuværende tidspunkt har vi været i gang med at udvikle og tilpasse behandlingstilbuddet til målgruppen.  Behandlingscenteret skal på sigt huse 6 psykologer, og ud over at tilbyde terapeutisk behandling og arbejde med Rejseholdene, skal der i centeret arbejdes med at udvikle, samt optimere andre tilbud til blandt andet børn- og unge.
Det vil sige at du som psykolog i behandlingscenteret skal have et todelt fokus. Du skal fungere som terapeutisk behandler, samtidig som du skal arbejde med at udvikle det eksisterende Børne- og ungerejsehold. Vi ønsker at der er fokus på forebyggelse som er baseret på konkret viden og stærkt samarbejde med relevante instanser.
Børn- og ungerejseholdet er et behandlingstilbud børn unge som har været udsat for seksuelle overgreb. Behandlingen, foregår i tæt samarbejde med kommunerne, derigennem familiecentrene. Yderligere er en afgørende del af Rejseholdets arbejde at styrke viden og kompetencer relateret til seksuelle overgreb lokalt, således lokale fagpersoner er bedre i stand til at håndtere det videre arbejde med børn- og unge.

Baggrund
Naalakkersuisut og den danske regering er gået sammen om en tværgående indsats for at styrke udsatte børn og unge i Grønland. Arbejdet har resulteret i anbefalinger til 16 målrettede initiativer, hvor Myndighedsområdets opkvalificering på det sociale børne- og ungeområde er et af dem. Stillingen udspringer således af det dansk-grønlandske tværgående samarbejde og er som udgangspunkt tidsbegrænset til udgangen af 2023, men vil muligvis kunne forlænges.

Vi forventer at du har følgende kvalifikationer og kompetencer:

 • Er uddannet psykolog, gerne med autorisation eller er i gang med dit autorisationsforløb.
 • Har erfaring med individuel behandling.
 • Har erfaring med undervisning og oplæg.
 • Har gode samarbejdsevner.
 • Er nysgerrig og ønsker at udvikle egne kompetencer. 
 • Har kendskab til kvalitetssikring og evaluering.
 • Har erfaring med indsamling af data og analyse.

Det er en fordel hvis du også har:

 • Har teknisk flair og interesse/erfaring/kendskab til online behandling.
 • Erfaring fra og/eller interesse for projekt- og udviklingsarbejde.
 • Kendskab til børne- og unge arbejde i enten social- og/eller sundhedssystemet.
 • Lyst til nye udfordringer, og at arbejde i og med et nyetableret tilbud.
 • Er dobbeltsproget (grønlandsk og dansk)
 • Har solid kendskab til det Grønlandske samfundsforhold, særligt inden for det sociale område.  

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:

 • Behandling
 • Udvikle Børne- og ungerejseholdets arbejdsmodel og organisering.
 • Systematisering af Rejseholdets opgaver og arbejde.
 • Indgå og udvikle samarbejde med kommunerne.
 • Indsamling og analyse af data.
 • Opkvalificering og faglig forankring lokalt.
 • Udvikle nye initiativer som fungerer forebyggende i forhold til seksuelle overgreb af børn- og unge.
 • Forbedre den og bistå i at koordinere den tværfaglige indsats i forbindelse med lokale beredskab for seksuelle overgreb.

Dette kan vi tilbyde dig:

 • Du vil blive en del af en afdeling som er i stor udvikling.
 • Du vil få fagligt stærke kollegaer og sparringsparter.
 • En arbejdsplads hvor der er højt til loftet, og hvor medarbejdertrivsel vægtes højt. 
 • En stilling med gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Mulighed for supervision.
 • Mulighed for uddannelse/opkvalificering i forhold til opgaver.

Om Socialstyrelsen
Under Departementet for Børn, Unge og Familier er Socialstyrelsen delt i følgende 7 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Økonomiafdelingen, Døgn- og Visitationsafdelingen, Handikapafdelingen, Rådgivningsenheden for Sagsbehandlere, Borgerrettet afdeling og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som værdsætter et godt arbejdsmiljø og vores forskelligheder.
Som ansat i behandlingscenteret vil du høre ind under den borgerrettede afdeling og derfor referere til afdelingschefen i den Borgerrettede afdeling. Borgerret afdeling varetager Rejsehold, Alliaq, De juridisk faderløse samt en familie enhed som skal styrke familie- og krisecentre.      

Det praktiske
Stillingen er fuldtid (40 timer ugentlig) og er lokaliseret i vores behandlingscenter i Nuuk. Der kan forventes en del rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen evt. anvises en personalebolig. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre.
Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen som er knyttet op på stillingen, er ikke en del af Selvstyrets almindelige boligmasse og skal fraflyttes ved fratrædelse fra stillingen og senest når stillingen udløber.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef i Borgerettet afdeling Naja Lund Kielsen på  tlf. +299 346054 eller på e-mail nalk@nanoq.gl.

Stillingen ønskes besat 1. marts 2022 eller efter aftale.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning