Gå til hovedindhold
203

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingschef for Erhvervs- og handelsafdelingen søges til Departementet for Erhverv og Handel

Departementet for Erhverv og Handel søger en afdelingschef for Erhvervs- og handelsafdelingen til at stå i spidsen for at betjene Naalakkersuisut i forhold til erhvervs- og handelsmæssige tiltag og indsatser i hele landet.
Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2022 eller efter anden aftale.

Om stillingen
Afdelingschefen leder en afdeling består af ca. 8-10 medarbejdere, hvor afdelingschefens vigtigste opgave er at sikre arbejdet med at opfylde Naalakkersuisuts erhvervs- og handelspolitiske mål.
Stillingen kræver evnen til at holde hovedet koldt og skabe overblik - selv i travle perioder.
Erhvervs- og handelsafdelingen arbejder bl.a. med:

 • Forbedring af rammevilkårene for Grønlands erhvervsliv gennem modernisering af lovgivningen
 • Udvikling af eksisterende erhvervspotentialer, samt mulige nye erhverv
 • Udarbejdelse og implementering af nye erhvervsstrategier
 • Promovering af Grønlands erhvervslivs- og erhvervspotentialer internationalt
 • Udarbejdelse og opfølgning på servicekontrakter med underliggende enheder
 • Politisk betjening inden erhverv- og handelsområdet
 • Sparring med departementets øvrige afdelinger samt tværgående dialog med erhvervslivet, eksterne samarbejdspartnere, kommuner, interessenter samt med andre offentlige myndigheder i primært Grønland og Danmark.
   

Afdelingschefen indgår i departementets ledelsesgruppe, som består af afdelingschefen for Økonomi- og Analyseafdelingen og departementschefen. Som del af ledelsesgruppen vil afdelingschefen have et medansvar for at sikre det tværgående samarbejde om projekter og dagsordener. Afdelingschefen refererer direkte til departementschefen.
Stillingen vil indebære både rejseaktivitet og arbejdsopgaver der ligger udenfor normal arbejdstid. I perioder må der påregnes en betydelig arbejdsindsats, hvorfor din tilgang til arbejdet må indebære en fleksibel indstilling og en vilje til at yde det, der skal til for at nå i mål.
 
Vi ser gerne, at du har følgende kompetencer og kvalifikationer:

 • Erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • Ledelseserfaring, og gerne erfaring fra en lignende stilling
 • Lyst og evne til at arbejde med den bred vifte af opgaver erhvervs- og handelsafdelingen beskæftiger sig med
 • Er en dygtig personaleleder, som har blik for at udvikle og motivere medarbejderne.
 • Evner at favne fagligt bredt, have mange bolde i luften og være hurtig til at sætte sig ind i nye problemstillinger
 • Erfaring, viden om og interesse for stillingens og departementets arbejdsområder
 • Kendskab til grønlandske samfunds- og erhvervsforhold
 • Erhverv- og samfundsøkonomisk forståelse vil være en fordel
 • En relevant videregående uddannelse
 • Det er en fordel hvis du taler grønlandsk, dansk og engelskAnsættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen  med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2021 månedligt Kr. 56.370 og årligt Kr. 676.441

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Departementschef Hans-Peder Barlach Christensen på e-mail
hape@nanoq.gl / +229 34 66 30.
Hvis du vil vide mere om Departementet, kan du finde flere oplysninger om os på www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 1. februar 2022.
Tiltrædelsesdato er hurtigst muligt eller efter aftale

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning