Gå til hovedindhold
173

Dette jobopslag er udløbet

Rigsombudsmanden i Grønland søger 1 juridisk fuldmægtig – familieret (Cand.jur. eller BA jur. Ilimmarfik)

En stilling som fuldmægtig ved Rigsombudsmanden i Grønland er ledig til besættelse snarest muligt eller efter aftale.

 

Vi søger
En juridisk sagsbehandler primært til behandling af adoptions-, navne- og bidragssager. Der vil også være mulighed for andre opgaver inden for rigsombuddets øvrige områder. Stillingen indgår i et team med embedets erfarne jurist, en ikke juridisk sagsbehandler og rigsombuddets retschef (souschefen). Oplæring i de særlige grønlandske regler, sagsbehandling og F2 vil finde sted ved embedet.

 

Vi tilbyder et selvstændigt og afvekslende job med kontakt til danske og grønlandske myndigheder og gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

 

Rigsombuddets opgaver
Rigsombudsmanden i Grønland er en institution under Statsministeriet og bindeleddet mellem Grønlands Selvstyre og rigsmyndighederne. Rigsombudsmanden er rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland.  Rigsombuddet varetager behandling af familieretlige sager, samt sager om fri proces. Herudover foretages indberetninger fra samlinger i Inatsisartut (Grønlands Landsting). Rigsombuddet tilrettelægger og afholder endvidere Folketingsvalg, danske folkeafstemninger mv. Rigsombuddet behandler sager om ikraftsættelse af dansk lovgivning i Grønland, og rigsombuddets tolkefunktion varetager oversættelse af rigslovgivning til grønlandsk. Endelig deltager rigsombuddet i at tilrettelægge og afvikle officielle besøg fra f.eks. Folketinget og Kongehuset. For yderligere se eventuelt Rigsombudsmandens hjemmeside – www.rigsombudsmanden.gl.

 

Vi lægger vægt på
Det er et krav, at du har en juridisk uddannelse, og at du behersker dansk, da sagsbehandlingen foregår på dette sprog. Det er endvidere et krav, at du har lyst til og evner at arbejde selvstændigt og har gode samarbejdsevner. Da vi er en lille institution med 11 medarbejdere er det vigtigt, at du ikke er bange for at påtage dig andre opgaver i forbindelse med embedets drift og funktioner.

 

Nyuddannede opfordres til at søge, da oplæring vil kunne finde sted. Det vil være en fordel, hvis du behersker engelsk. Beherskelse af grønlandsk vil være en fordel, men er ikke en betingelse.

 

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår fastlægges i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet (nu Skatteministeriet) og Danmarks Jurist- og Økonomforbund for juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland. Der ydes rådighedstillæg, ligesom der er knyttet tillæg til stillingen. Der kan ydes funktions- og kvalifikationstillæg efter individuel forhandling. Ansættelse kan ske på særlige tidsbegrænsede vilkår.

 

Der kan anvises bolig efter de til enhver tid på stedet gældende regler. Rigsombuddet råder over et antal huse, som anvendes til personaleboliger, og der er også adgang til boliganvisning i Grønlands Selvstyres udlejningsboliger. Husleje betales efter gældende regler. Der ydes til- og fratrædelsesfrirejse samt flyttegodtgørelse til den ansatte og dennes familie i henhold til overenskomstens bestemmelser.

 

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rigsombudsmand Mikaela Engell eller souschef Morten Nornild, Rigsombuddet, telefon (+ 299) 32 10 01. (Vær opmærksom på, at der er 4 timers tidsforskel mellem Grønland og Danmark).

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i enten Statsministeriet, på rigsombuddet, eller pr. Skype.

 

Skriftlig motiveret ansøgning vedlagt CV og kopi af eksamensbevis og eventuelle anbefalinger skal være Rigsombuddet i hænde senest 26. januar 2022. Ansøgning sendes via e-post til ro@gl.stm.dk. Ansøgning kan også sendes til Rigsombudsmanden i Grønland, Postboks 1030, 3900 Nuuk som A-post.