Gå til hovedindhold
204

Dette jobopslag er udløbet

Nordiska rådets sekretariat söker en ekonom

Vill du vara med och stärka det nordiska samarbetet?
 
Nordiska rådets sekretariat i Köpenhamn söker en seniorrådgivare för budgetarbete och budgetförvaltning. Du blir en del av Nordiska rådets sekretariat med 18 anställda som alla arbetar med att stötta parlamentarikerna i deras arbete och därmed vidareutveckla de politiska och kulturella banden mellan Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland. Du blir en del av en spännande och levande organisation.
 
Tjänsten vi nu vill tillsätta är en nyinrättad tjänst med arbetsuppgifter inom ekonomi. Dina arbetsuppgifter kommer att vara av både strategisk och operativ karaktär.
 
Arbetsuppgifterna är bl.a. följande: 
 • Nordiska rådets samarbete med Nordiska ministerrådet kring Nordiska ministerrådets budget, såsom samordning av prioriteringar från Nordiska rådets utskott och partigrupper, deltagande i budgetförhandlingar samt uppföljning av budgetförhandlingsresultat
 • Nordiska rådets budget, uppföljning och budgetprocess
 • samarbete med Nordiska ministerrådets ekonomiavdelning, bl.a. gällande månads-, kvartals-, halvårs- och årsbokslut
 • Nordiska rådets årsbokslut och årsredovisning
 • sekreterare i Nordiska rådets presidiums budgetgrupp
 • Nordiska rådets session och temasession – budget och uppföljning av budget
 • ekonomisk konsekvensbedömning av olika rekommendationer och förslag
 • skriva sakframställningar och rapporter angående ekonomiska frågor m.m.
 • ge råd till rådsdirektören, seniorrådgivare och koordinatorer i sekretariatet i ekonomiska frågor
 • bistå andra seniorrådgivare i Nordiska rådets sekretariat vid behov.
 
Kvalifikationer:
Du har en relevant akademisk utbildning inom ekonomi och gärna flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
 
Dessutom vill vi att du har:
 • erfarenhet av arbete med budget, uppföljning av budget och bokföring
 • god förståelse för ekonomiska och förvaltningsmässiga frågor samt förmåga att pedagogiskt förmedla dessa till andra såväl skriftligt som muntligt
 • professionella och analytiska färdigheter inom förvaltning och processhantering
 • erfarenhet av datahantering och av att använda IT-system, inklusive Excel och affärssystem 
 • stor arbetskapacitet och förmåga att strukturera dina arbetsuppgifter. 
   
Du ska kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på ett av sekretariatets tre officiella arbetsspråk, danska, svenska eller norska.
 
För att få anställning i Nordiska rådets sekretariat krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna. 
 
Din personliga profil
Arbetet förutsätter att du är analytisk, att du kan arbeta självständigt och själv ta initiativ samt att du snabbt kan sätta dig in i komplicerade och omfattande frågor. Du ska gilla och vara bra på att organisera, strukturera och följa upp ditt eget och andras arbete samt att följa både långa och korta processer från början till slut. Du kommer ibland att arbeta under stor tidspress samtidigt som arbetet ställer stora krav på noggrannhet. Som person är du initiativrik, positiv och självständig.  
 
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder särskilt stöd för etablering till alla som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss.
 
Läs mer om en karriär i det nordiska samarbetet och se en Kortfilm om relocation service.
 
Om Nordiska rådet
Nordiska rådet är, tillsammans med Nordiska ministerrådet och Nordiska kulturfonden, kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet förbereder och följer upp de frågor som behandlas i Nordiska rådets ledningsorgan, presidiet, och i de olika fackutskotten. Vidare förbereder och organiserar sekretariatet, tillsammans med värdlandets delegationssekretariat de två årliga sessionerna: temasessionen på våren och den ordinarie sessionen på hösten. Nordiska rådets sekretariat ligger i Nordens hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska kulturfondens sekretariat.
 
För mer information, se www.norden.org.
 
Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta rådsdirektör Kristina Háfoss på e-post krihaf@norden.org. Vill du veta mer om anställningsvillkor kan du kontakta hr@norden.org.
 
Vi vill att du ska tillträda så snart som möjligt, dock senast den 1 maj 2022.
 
Sista ansökningsdag är den 19  januari 2022.
 
 

 

Skicka ansökan