Gå til hovedindhold
174

Dette jobopslag er udløbet

Direktør for Velfærd i Sisimiut

Qeqqata Kommunia søger Direktør for Velfærd med start 1. marts 2021 eller efter aftale.

Arbejdet som Direktør for Velfærd bliver derfor præget af høj faglig kvalitet og vil gå hånd i hånd med et stadigt større fokus på den gode borgerbetjening og en god økonomisk udvikling i Kommunen, der prioriterer tværgående og sammenhængende indsatser i en fleksibel og borgerservice orienteret organisation. 

Der forventes en direktør, der med afsæt i en høj personlig integritet og en naturlig autoritet formår at udøve en kvalitetspræget og dialogbaseret ledelsesstil samtidig med, at fokus på de overordnede politiske og administrative målsætninger fastholdes. 

Qeqqata Kommunia har fokus på ”Det gode liv – hele livet”, som skal sikre, at børn får omsorg og beskyttelse, og at ældres livskvalitet fastholdes. ’Qeqqata model’ er derudover et større projekt der er igangsat, projektet tager udgangspunkt i en tidlig og fælles indsats med barnet i centrum og skal bidrage til at forbedre de sociale forhold.

Arbejds- og ansvarsområder:
• Sikre at politiske og administrative målsætninger omsættes til konkrete indsatser og initiativer herunder handikapområdet og ældreområdet samt sikre en god økonomihåndtering for området.
• Sikre lovlig forvaltningsudøvelse og understøtte eksekvering af og opfølgning på politiske visioner, beslutninger og planer med henblik på effektive løsninger og bæredygtige resultater
• Overordnet ledelse og økonomistyring. Dette omfatter at være garant for en effektiv økonomistyring og hensigtsmæssig ressourceudnyttelse med fokus på strategi, udvikling og forbedringer inden for velfærdsområdet
• Sikre, at implementering og efterfølgende drift inden for Velfærdsområdet i Qeqqata Kommunia finder sted ud fra fastlagte intentioner og målsætninger, herunder at sikre borgerne en god service uanset om de bor i by eller bygd
• Igangsætte og følge op på udvikling af organisationen, samarbejde, processer og opgaveløsning
• Rådgive og vejlede fagområder og institutioner inden for gældende lovgivning
• Sikre, at de enkelte afdelinger udfører deres arbejde i overensstemmelse med de fastsatte rammer og mål

Kvalifikationer:
• Du er kandidatuddannet eller har anden relevant uddannelse, samt en lederuddannelse
• Du har naturlig en autoritet og dynamik, og er en synlig topleder
• Du er god til at samarbejde og til at påvirke dine omgivelser positivt
• Du har erfaring med eller mod på udvikling af velfærdsområdet
• Du kan arbejde målrettet i et dobbeltkulturelt miljø
• Du er gerne flersproget, grønlandsk, dansk og engelsk

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og din forhandlingsberettigede organisationen.

Stillingen som Direktør for Velfærd er administrativt placeret i Sisimiut og organiseret under Kommunaldirektøren i Sisimiut.

Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.

For yderligere oplysninger om stillingen som Direktør for Velfærd kontaktes Kommunaldirektør Juliane Henningsen Heilmann, telefon (+299) 86 73 01, e-mail: juhe@qeqqata.gl

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest den 24. januar 2022 med mærket: Qeqqata Kommunia Direktør for Velfærd.

Qeqqata Kommunia ’s fokusområder

Kommunens måde at udføre sit arbejde på, møde borgere, erhvervsliv og udefrakommende samarbejdspartnere skal fortsat være kendetegnet ved Tværfaglighed, Borgerinddragelse, Frivillighed, Internationalisering og Medarbejdertrivsel.

Mød en ansat i kommunen

Qeqqata Kommunia har ca. 1300 ansatte I hele kommunen (skoler, institutioner, administrationen) hvoraf der i administrationen er 141 ansatte tilsammen, 94 i Sisimiut og 47 i Maniitsoq.

 På vores hjemmeside www.qeqqata.gl/ansat kan du læse om forskellige ansatte i kommunen fra nyansatte til flerårigt ansatte og om deres oplevelser som medarbejder i Qeqqata Kommunia.

Ansøgningsfrist: 24. januar 2022

Send ansøgning