Gå til hovedindhold
174

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG Pædagogisk engageret og nytænkende Souschef søges til en ny fjeld- og naturdaginstitution i Akia, Sisimiut

Qeqqata Kommunia søger Souschef til en ny opført integreret daginstitution, en ny fjeld- og naturdaginstitution i Akia, Sisimiut.

 

Dynamisk udvikling – vær med til at ansætte øvrige personale og indrette:

Vil du være med til at opbygge og lede en daginstitution, hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der er fokus på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel? Så har vi jobbet til dig.

Qeqqata Kommunia søger en dygtig og engageret Souschef til en ny opført integreret institution med tiltrædelse 15. februar 2022 eller snarest derefter. Den nye daginstitution er under opførsel og forventes ibrugtaget den 1. marts 2022. Du kan derfor som souschef være med til at sætte dit præg på institutionens værdier. Området for Uddannelse har som målsætning at ville skabe nysgerrige, robuste, sunde og glade børn. Det forventes, at du som souschef har fokus på opnåelse af disse mål.

Helt tæt på fjeld og natur med mange pædagogisk- og læringsmuligheder kan du være med at præge og udvikle et spændende pædagogisk miljø i det nye bydel Akia i Sisimiut. Det er et spændende miljø med grundlag for de 7 pædagogiske principper og materialer med fokus på børns udvikling.  Indholdsrige møder til empowerment og deltagelse af børn, forældre og personale.

 

I tæt og indholdsrigt samarbejde med øvrige daginstitutioner og daginstitutionskontoret skal du sammen med din Leder starte en ny institution med at ansætte øvrige og stå for ansættelse af personale, indrette med nyankommne møblement og inventar.

 

De første måneder vil gå med at ansætte det resterende personale, planlægge opstart samt i samarbejde med medarbejderne få udarbejde institutionens personalepolitik, virksomhedsplan og pædagogiske årsplan, så det ligger klart til når institutionen åbner.

 

Generelt for Akia:

Stillingen er en fuldtidsstilling med 40 timer om ugen. Der er plads til 64 børn deler til der er opdelt i 40 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn.

Åbningstiden for børnehaven er mandag – fredag kl. 6:45 – 17:00.

Administration for Integreret daginstitution hører under Området for uddannelse med daginstitutionslederen som nærmeste leder.

Arbejdsfordeling og ansvar af personalegruppen er i alt på 15 normeringer.

 

Dine kvalifikationer:

  • er pædagog uddannet
  • gode ledelsesevner
  • er ansvarsbevidst
  • er aktiv og engageret og nytænkende
  • har overblik
  • kan klare stressede situationer
  • er fleksibel, forandringsparat
  • er samarbejdsvillig, imødekommende og stabil i et anerkende miljø


Du skal være Indstillet på at arbejde ud fra institutionens mål, politisk mål for børn og unge og øvrige gældende regler for ansatte under Qeqqata Kommunia.

 

Ansættelsen sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra den ansøger, som indstilles til ansættelse.

 

Vi kan tilbyde:

Akia ligger i spændende omgivelser i et helt nyt byområde tæt på fjeld og natur i med mange pædagogisk- og læringsmuligheder for børn og personale. Bygningen huser nyeste byggestil med mulighed for personaleudvikling i gode fysiske rammer og omgivelser. Qeqqata Kommunia tilbyder forskellige kurser i tæt samarbejde med PII/SPS samt MISI (PPR). Daginstitutionerne i Sisimiut hjælper hinanden med vidensdeling og udvikling af pædagogiske aktiviteter og mål.

Personale / forældre møder med indeholdende af pædagogiske emne holdes efter kl. 17.00 får med tidlig fri, fitnesscenter kan benyttes gratis, alle med interesse for specielle ideer af arbejde støttes.  


Straffe- og Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Start dato: 15. februar 2022 eller efter nærmere aftale.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående.

Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Daginstitutionschef Amos Frederiksen tlf. +299 86 74 02, e-mail: amfr@qeqqata.gl

Ansøgningsfrist: 17. januar 2022

Ansøgningen sendes via Qeqqata Kommunias hjemmeside