Gå til hovedindhold
176

Dette jobopslag er udløbet

Teknik- og Miljø i Sisimiut er en alsidig stilling som leder af driftsafdelingen ledig

Ved Qeqqata Kommunias område for Teknik- og Miljø i Sisimiut er en alsidig stilling som leder af driftsafdelingen ledig.

Driftsafdelingen varetager drifts- og udviklingsopgaver indenfor det tekniske område, og omfatter ud over lederen 9 funktionærer og ca. 60 timelønsansatte, der er beskæftiget på kommunens administrationskontor, entreprenørplads, skicenteret, busdrift, forbrændingsanlæg, salgsbræt og i 3 bygder. Under driftsafdelingen hører bygningsmyndigheden, bygningsrenovering, samt miljøtilsyn og hundeadministrationen. Derudover har driftsafdelingen administration af de kommunale turisthytter og udliciterede driftsopgaver som dag- og natrenovation, snerydning og sommerlejr.

Qeqqata Kommunia har fokus på bæredygtighed og udvikling. Vi ønsker at være foregangskommune inden for blandt andet affald og miljø og har derfor fokus på udvikling af denne del.

Sisimiut er beliggende nord for polarcirklen midt på den grønlandske vestkyst og er den sydligste by inden for slædehundedistriktet.

Område for Teknik og Miljø i Sisimiut er normeret til i alt 16 administrative medarbejdere, hvor man bliver en del af et bredt funderet team. Ud over driftslederen er driftsafdelingens personale 1 bygningsmyndighedsarbejder, 1 bygningsinspektør for bygningsrenoveringer og 1 miljømedarbejder.

Arbejds- og ansvarsopgaver

·      Daglig drift og ledelse af afdelingens 5 arbejdsledere for de ca. 60 timelønnede driftsmedarbejdere, en miljømedarbejder, en byggesagsbehandler og en bygningsinspektør.

·      Budgetansvar for drifts- og forsyningsområdet og udarbejdelse af indstillinger til Teknisk Udvalg.

·      Ansvar for planlægning af vedligehold af veje, broer, trapper, stier, turisthytter, kommunale legepladser, fællesværksteder, kirkegårde, pontonbroer og kloakker.

·      Ansvar for og tilsyn med udliciterede driftsopgaver (dag/nat renovation, sommerlejr, jern-skrot og snerydning).

·      Ansvar for driftsopgaver indenfor bl.a., snerydning, entreprenørvirksomhed, asfaltanlæg, salgsbrættet.

·      Ansvar for forbrændingsanlæg med modtagestation for farligt affald.

·      Varetagelse af miljømyndigheden og bygningsmyndigheden.

·      Udviklingen af affaldshåndtering.

·      Ad-hoc opgaver i samarbejde med forvaltningens øvrige afdelinger.

Kvalifikationer

·      Du er uddannet ingeniør/maskinmester/ bygningskonstruktør eller lignene.

·      Det er et krav, at du har erfaring med udbud og kontrol af drifts- eller byggeopgaver.

·      Du har erfaring med personale- eller projektledelse.

·      Du har gerne erfaring med drift af tekniske anlæg

Kompetencer                  

·      Du har ordenssans og kan arbejde systematisk og selvstændigt.

·      Du har lyst til at være i posetiv dialog med borgere og medarbejdere.

·      Du kan motivere dine medarbejdere og kollegaer.

·      Du er serviceorienteret og har gode samarbejdsevner.

·      Du har erfaring med eller lyst til at prøve kræfter med direkte personaleledelse.

·      Du har gå-på-mod og evnen til at bevare roen i stressede situationer.

·      Kan have mange bolde i luften.

·      Gerne dobbeltsproget (grønlandsk og dansk)

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejse og bohaveflytning, er i henhold til de enhver tid gældende aftaler mellem Grønlands Selvstyre og den pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

Der er mulighed for tjenestebil, samt tjeneste telefon til stillingen for hvilken der betales skat efter gældende regler.

Tiltrædelse
Snarest eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til:

Fung. Teknik- og miljøchef Niels Mønsted på telefon (+299) 86 74 71 eller mail niem@qeqqata.gl

Det praktiske:
Ansøgning med straffeattest, børneattest og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. uploades som PDF-fil, og skal være i hænde via kommunens hjemmeside