Gå til hovedindhold
106

Dette jobopslag er udløbet

Vi søger en strategisk og udviklingsorienteret sekretariatschef til Grønlands Råd for Menneskerettigheder

Har du lyst til at stå i spidsen for en mindre organisation med et stort og meget vigtigt formål for Grønland, og søger du dialogen og samarbejdet både horisontalt og vertikalt i organisationen?

Så er du måske vores nye sekretariatschef, der sammen med Grønlands Råd for Menneskerettigheder vil være med til at udvikle og præge rettighedsarbejdet med afsæt i FN’s menneskerettighedskonventioner.

 

Jobbet

Brænder du for at styrke udviklingen af menneskerettigheder i Grønland, og vil du være med til at sætte emnet på dagsorden og øge kendskabet til vores organisation både overfor befolkningen og vores politikere? Er du velfunderet og engageret indenfor, hvad der rører sig i det grønlandske samfund?

 

Du vil som sekretariatschef have ansvaret for sekretariats ledelse og daglige drift, og være bindeled og kontaktperson mellem rådet og dets nøgle interesser og sikrer, at de opgaver som besluttes i rådet bliver gennemført i samarbejde med et team som består 2 fuldtidsansatte og to studentermedhjælpere.

 

Du er endvidere selvstændig, struktureret, fleksibel og proaktiv.

 

Stillingen er en fuldtidsstilling og sekretariatet er placeret i Nuuk.

 

I det daglige vil du som chef af et dygtigt team varetage den daglige drift af sekretariatet og i tæt samarbejde med formanden for Rådet skal du stå i front for udvikling og udarbejdelse af oplysnings- og informationsmateriale, samt planlægning og koordinering af øvrige indsatser som besluttes af Rådet.

 

Faglige kvalifikationer/Dine opgaver

 • Servicering af Rådet og dets møder og ansvarlig for opfølgning på Rådets beslutninger
 • Ledelse af sekretariates 2 fuldtidsansatte og 2 studentermedhjælpere
 • Tæt dialog og sparring med Rådets formand
 • Koordinering af svar til afrapporteringer vedr. menneskerettigheder og relevante høringssvar
 • Samarbejde med Institut for Menneskerettigheder (DK) om menneskeretlige anliggender vedr. Grønland
 • Varetagelse af Rådets kommunikationsplatforme – herunder hjemmeside og facebook
 • Udvikling og implementering af årshjul for initiativer til at fremme kendskabet til menneskerettigheder
 • Leverance- og kontraktstyring af Rådets leverandører eksempelvis jurister, skribenter, produktionsfolk mv.
 • Ansvarlig Sekretariatets forefaldende administrative opgaver
 • Ansvarlig for økonomistyring og koordinering med bogholder og revisor
 • Synes det er indehold af bullet 1FNs rettighedsarbejde sker over flere tidszoner, så fleksibel mht. arbejdstider er nødvendig
 • Taler og skriver grønlandsk og dansk og kan orientere sig på engelsk

 

Personlige kvalifikationer/Vi søger dig der

 • Er selvledende, initiativ- og iderig
 • Kan arbejde både selvstændigt og teamorienteret
 • Kan fungere som sparringspartner for Formanden og besidder og bevarer overblikket
 • Kan arbejde ud fra en menneskerettighedsbaseret tilgang
 • Brænder for at udbrede kendskabet til Menneskerettigheder og påvirke den politiske agenda
 • Sætter en ære i god formidling
 • Kan prioritere opgaver, igangsætte, drifte og afslutte
 • Er er fortrolig med anvendelse af IT og gængse programmer som Office pakken, Wordpress og Facebook
 • Er i stand til at etablere og indgå i netværk

 

Vi tilbyder

 • En unik mulighed for at sætte menneskerettigheder på dagsordenen i Grønland
 • Et miljø, hvor du har stor handlefrihed under rammerne af det, der er udstukket af lovgivningen, Grønland Råd for Menneskerettigheder og Formanden
 • Et sted, hvor du kan påvirke og skabe resultater indenfor det område, du brænder for
 • En arbejdsplads, hvor du kan sætte din handle- og drivkraft i spil
 • En stilling, hvor du har mulighed for hele tiden at lære nyt indenfor menneskerettighedsområdet og holde dig ajour på området
 • Mulighed for at indgå i udviklende netværk og samarbejde om menneskerettigheder

 

Uddannelse / Erfaring

 • Relevant akademisk uddannelse eller ledelseserfaring med embedsmandsarbejde
 • Projektledelse
 • Gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår sker på i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og din forhandlingsberettigede organisation.

Yderligere oplysninger

Grønlands Råd for Menneskerettigheder har eksisteret siden 2013.

Formålet med Grønlands Råd for Menneskerettigheder er bl.a. at fremme og beskytte menneskerettigheder i Grønland i overensstemmelse med FN’s Parisprincipper samt at medvirke til generel videns- og kompetenceopbygning om menneskerettigheder i Grønland.

Grønlands Råd for Menneskerettigheder arbejder sammen med det Danske Institut for Menneske Rettigheder (IMR) og samarbejder med Naalakkersuisut, kommuner, offentlige institutioner og andre civilsamfundsorganisationer, for at skabe mest mulig fokus på menneskerettigheder i Grønland.

Yderligere indgår Grønlands Råd for Menneskerettigheder i flere internationale netværk for at udbygge og understøtte menneskerettigheder i Grønland

Arbejdet er rettighedsbaseret og tager udgangspunkt i de menneskeretlige forpligtelser, som Danmark og Grønland har.

Rådet består af 13 medlemmer; 3 faste og ti udpeget medlemmer af Inatsisartut. Rådet samles mindst to gange årligt.

Interesseret?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Dorthe Flies fra Flies HR på mobil +299 583117 eller dorthe@flieshr.dk.

 

Flies HR varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler.

 

Såfremt du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Rådet for Menneskerettigheder info@humanrights.gl på +299 229500.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Rådet for Menneskerettigheder
Du finder yderligere information om Rådet for Menneskerettigheder www.humanrights.gl.