Gå til hovedindhold
173

Dette jobopslag er udløbet

Allu søger stedfortræder med hjertet på rette sted

Mælkebøttecentrets boenhed Allu, med plads til 8 socialt udsatte teenagere, søger stedfortræder med tiltrædelse snarest.

 

Hvem er vi?

Mælkebøttecentret er en selvejende institution, der består af Børne- og Ungehuset Mælkebøtten, boenheden Allu, boenheden Ilasiaq og en administration. Det sociale formål med vores arbejde er at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge. Det er hensigten med organisationens indsatser at forebygge yderligere omsorgssvigt.

 

Nogle af de vigtigste mål er at skabe mønsterbrydere, forebygge selvmord, forebygge seksuelt misbrug, og forebygge kriminalitet blandt unge. Formålet med boenheden er at skabe et hjem med trygge og faste rammer, at skabe et sted, hvor livsindhold og kreativitet kan få lov til at blomstre i takt med de unges udvikling.

 

Boenheden skal styrke teenagerne i at blive bedre til at klare deres hverdag og bryde de negative mønstre, de lever i. Vi ønsker at give dem et indholdsrigt liv. Vi vil opmuntre, rose og motivere de unge, så de oplever den sejr, det er at løse et problem eller overvinde en forhindring.

 

Målgruppe

Bo-enhedens målgruppe er drenge og piger, der på indskrivningstidspunktet er 12 - 15 år, de kan blive boende i bo-enheden indtil de er 18 år. Der er også mulighed for efterværn til det fyldte 23. år.

 

Nøgleordene i arbejdet vil være dialog, gensidig menneskelig respekt og konfliktløsning – hvor vi vil forsøge at lære teenagerne at bruge sproget frem for at slå, for i boenheden skal der være plads til alle. Her vil der være voksne, der er til at stole på, voksne, der er nærværende både fysisk og psykisk, og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt.

 

Vi ønsker at skabe et indholdsrigt liv for teenagerne. Vi ønsker at give dem nogle positive værdier som et alternativt til de negative værdier, de måske oplever andre steder. Vi vil udvikle deres selvværd og selvtillid ved at være sammen med dem på en positiv måde og finde deres ressourcer, som de anerkendes for og opmuntres til at styrke. De skal opleve glæden ved positivt at være sammen med andre.

 

Stedfortræderens opgaver

Stedfortræderen skal, i samarbejde med lederen, aktivt medvirke til både at udvikle husets mål, visioner og værdigrundlag. Desuden skal stedfortræderen i samarbejde med lederen varetage den daglige ledelse i boenheden og sikre tryghed og omsorg for de anbragte børn og et godt arbejdsmiljø. Hertil indgår kontakten og koordineringen med kommunerne.

 

 

Stedfortræderens nærmeste foresatte er lederen, vedkommende medvirker til at sikre optimale arbejdsbetingelser for personalet og optimale aktivitetstilbud til de unge, der bor i huset.

 

Vi forventer at du

 • Har en relevant baggrund og erfaring med arbejdet med børn og unge.

 • Har indsigt og evne for administrativt arbejde, gerne med ledelseserfaring.

 • Har en vis modenhed, så støtte, sparring og konflikthåndtering bliver en gevinst for vores ansatte.

 • Fleksibel og klar på at arbejde hver anden weekend med aften og nattevagter.

 • Er dobbeltsproget dansk/grønlandsk, men dette er ingen betingelse.

 • Har en positiv tilgang til mennesker og livet.

 • Er en ildsjæl og handlekraftig.

 

Vi tilbyder

 • At medvirke i et kreativt og fagligt udviklende miljø med synlig ledelse

 • Faglige og menneskelige udfordringer i en privat organisation

 • At være med til at tage et socialt ansvar og gøre en forskel

 • Supervision og relevant efteruddannelse i forhold til behov og opgaver.

 • Løn efter kvalifikationer – enten på individuel kontrakt eller efter gældende overenskomst med NKP.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Pilu Noahsen på mail noahsen@mb.gl telefon 36 21 15eller mobil 52 68 69.

 

Ansøgning sendes til info@mb.gl, så vi har den senest mandag den 31. januar 2022.