Gå til hovedindhold
174

Dette jobopslag er udløbet

Styrelseschef

Udviklingsorienteret Styrelseschef på skole- og uddannelsesområdet

Brænder du for at skabe positiv forandring og sætte et fodaftryk på udviklingen indenfor skole- og uddannelsesområdet i hele landet – så er her muligheden for at stå i spidsen for at være med til skabe de forandringer, som både politikere og erhvervsliv kalder på.

Uddannelsesstyrelsen søger en visionær og udadvendt styrelseschef, der ser det som sin centrale rolle at udvikle folkeskoleområdet som grundlag for øvrige uddannelser. Du skal have en indre drivkraft og ambitioner om at gøre en positiv forskel.

Om jobbet
Som Styrelseschef er du den øverste leder i Uddannelsesstyrelsen med både faglig og administrativ ledelse. Styrelsen hører organisatorisk under Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke og du bliver Departementschefens vigtigste sparringspartner i forhold til at løfte og udvikle skole- og uddannelsesområdet i hele landet og realisere Naalakkersuisuts uddannelsesmål.

Som Styrelseschef skal du både sikre sikker drift med økonomisk ansvar og ledelse af medarbejdere – men lige så vigtigt er det, at du evner at udvikle organisationen og er drevet af at være opsøgende i forhold til stakeholders, herunder kommuner og uddannelsesinstitutioner.  Det kræver, at du har fokus på at skabe et fælles fodslag, har flair for netværk og tværgående samarbejder. Styrelsen skal i højere grad end i dag være omdrejningspunktet for at løfte skole- og uddannelsesområdet.

Om dig
Vi lægger vægt på, at du har erfaring med ledelse – og særligt med at skabe fornyelse og forandringer som leder. Du har visioner og gennemslagskraft og gennem dit personlige engagement kan du flytte mennesker og organisationer. Du fremstår åben og nysgerrig og vil gerne udfordre status quo.

Du har et indgående kendskab til samfundsforhold, sprog og kultur – og særligt indenfor skole- og uddannelsesområdet og du har visioner og ambitioner om at gøre en positiv forskel.

Du har erfaring med ledelse på et strategisk niveau og en passende videregående uddannelse og kendskab til at arbejde i et politisk system. Du arbejder struktureret og målbevidst og kan skabe struktur og sætte mål for andre. Du kender endvidere dit økonomiske ansvar.

Om Styrelsen
Uddannelsesstyrelsen er i dag den centrale administrative myndighed for førskolen, folkeskolen, de frie grundskoler, efterskoler i Grønland og efterskoleophold i Danmark. Uddannelsesstyrelsens primære opgave er at sikre, at lovgivningen bliver efterlevet og at Naalakkersuisuts planer og reformer på uddannelsesområdet bliver implementeret. Til Uddannelsesstyrelsen er tilknyttet et forlag til udgivelse af undervisningsmidler samt et trykkeri og en grafisk afdeling.

Uddannelsesstyrelsen skal sikre, at det lovpligtige tilsyn på førskole-, folkeskole- og efterskoleområdet bliver udført og sikre et konstruktivt samarbejde med kommunerne og uddannelsesinstitutionerne for at udvikle vores uddannelsessystem.

Førskoleområdet er et sagsområde under Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier. Medarbejderne i Uddannelsesstyrelsen varetager opgaver på førskoleområdet og refererer opgavemæssigt til Departementet for Børn, Unge og Familier. Der er et tæt samarbejde mellem Uddannelsesstyrelsen og Departementet for Børn, Unge og Familier samt Paarisa, som er en afdeling for forebyggelsesinitiativer placeret i Socialstyrelsen.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret under IMAK' aftaleområde svarende til LR 39/40. Lønnen i (LR 39) udgør med faste løndele: 1. april 2021 kr. 79.085 pr. md. og årligt kr. 949.020.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.   Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning