Gå til hovedindhold
99

Dette jobopslag er udløbet

Delestilling som Ergoterapeut i Qaqortoq

GENOPSLAG

Har du mod på at udfordre dig selv og søger efter faglige udfordringer, så er der en ledig stilling i Sydgrønland med tiltrædelse snarest muligt. Kommune Kujalleq og Region Kujataa samarbejder om en ergoterapeutisk delestilling med placering i Qaqortoq og tjenesterejser til kommunens andre byer og bygder.

Foruden ergoterapeuten i delestillingen består Terapeuthuset i Kommune Kujalleq af 2 fysioterapeuter, hvor den ene er ledende terapeut, samt én terapeut assistent der hjælper med alt det praktiske omkring arbejdsopgaverne.

Terapien på Qaqortoq Regionssygehus består af 2 fysioterapeuter og ergoterapeuten i den pågældende delestilling.

Som ansat i delestilling mellem kommune og sundhedsvæsnet refererer du til ledende terapeut i Terapeuthuset.

Som ergoterapeut i delestillingen, er du med til at styrke fagligheden og kvaliteten i det terapeutiske arbejde. I kommunen består arbejdet af vedligeholdende træning af børn og voksne, udlevering af hjælpemidler samt boligændringer. I sundhedsvæsenet står du for udredning og genoptræning af ambulante og indlagte patienter.

Stillingsopgaver blandt andet:

 • Rehabilitering af borgere med funktionstab.
 • Undersøgelse og vurdering af borgere.
 • Vedligeholdende træning; individuelt og på hold.
 • Sagsbehandling af ansøgning om hjælpemidler og boligændringer.
 • Indkøb og udlevering af hjælpemidler.
 • Tværfagligt samarbejde med f.eks. sagsbehandlere og sundhedspersonale.
 • Vejledning af borgere, pårørende, støttepersoner og personale i f.eks. i dysfagi og forflytning.
 • Genoptræning af patienter med akutte skader.
 • Udredning og behandling af medicinske patienter herunder dysfagiscreening og kognitiv vurdering.

Vi lægger vægt på, at du:

 • Har interesse og erfaring indenfor rehabilitering generelt.
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret og planlægge egen arbejdsdag.
 • Er engageret, handlingsorienteret og fagligt velfunderet. 
 • Kan agere i forskellige kulturer 
 • Prioriterer et godt samarbejde, er imødekommende og åben.

 

 

Vi tilbyder blandt andet:

 • Træningslokaler, kontor og hjælpemiddeldepot. Der kan være mulighed for at imødekomme ønsker om andet træningsudstyr eller hjælpemidler.
 • En bred vifte af arbejdsopgaver med mulighed for personlig og faglig udvikling. 
 • Et godt samarbejde mellem kommunens og sundhedsvæsenets terapeuter. 
 • Mulighed for sparring og netværksmøder med ergoterapeuter andre steder i Grønland. 
 • Deltagelse ved konsulentbesøg af specialister, såsom bandagist.
 • Mulighed for kurser, uddannelse og feriefrirejser efter bestemmelserne i overenskomsten.

·       Sydgrønlands enestående, frodige og smukke natur med en spændende kulturhistorie og imødekommende befolkning.

·       Gode kollegaer, som glæder sig til at møde deres nye kollega

Kommune Kujalleq og Sundhedsregionen er begge røgfrie arbejdspladser.

Straffeattest og børneattest:
Stillingen er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet nødvendige attester,  der indgår i vurderingen af ansøger. 

Løn og ansættelsesvilkår:
Sker efter til enhver tid gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Pillorissaasut/Grønlandske ergoterapeuter.

Bolig:
Der kan til stillingen stilles personalebolig til rådighed, hvor den ansatte selv skal betale depositum, husleje forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler. Såfremt personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der blive tilbudt midlertidig vakantbolig i henhold til gældende regler.

Der ydes fri tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning, og efter minimum 3 års ansættelse ydes fri fratrædelsesrejser og bohaveflytning i henhold til enhver tid gældende regler.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:

Ledende fysioterapeut i Terapeuthuset:
Anja Mortensen, e-mail anmo@kujalleq.gl,  telefon + 299 64 13 50. 

Kontakt pr telefon kan ske mellem 08:00 – 16:00 grønlandsk tid.

Ansøgning med CV, autorisation og eventuelle bilag skal være kommunen i hænde senest den 26. december 2021  via vores hjemmeside.