Gå til hovedindhold
174

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Søger en Pædagog til integreret Børnehave Paarsisoq / Job nr. 755/21

Pædagog til integreret børnehave Paarsisoq

Kommuneqarfik Sermersooq søger en engagere og loyal medarbejder til integreret børnehave Paarsisoq's vuggestueafdeling som kan starte snarest eller efter nærmere aftale.

Er du god til at passe små børn? Er du også vores nye kollega i en udviklende arbejdsplads hvor børn og vi, personale, finder alternative løsninger sammen i forhold til at gøre tingene anderledes? Vil du være med til at præge udviklingen i vores pædagogiske arbejde i hverdagen? Så er du måske vores kommende kollega.

Forestil dig, at det netop er dig børnene har brug for og er trygge ved, og som de gladeligt vil tilbringe dagen med dig. Dit rolige væsen kan gøre børnene trygge og din glæde vil påvirke børnene.

Paarsisoq er en integreret daginstitution, der er beliggende ved vejen til bydelen radiofjeldet.

Paarsisoq har plads til 90 børn, i vuggestuen er der tre stuer med hver plads til 12 børn, for at afbalancere personalets opgaver i stuerne, er man gået bort fra tidligere inddeling i lokalerne ståledes, at man nu integrerer de yngste og de mellemste børn i hver stue.

I børnehaven er der plads til 18 børn fordelt i 3 lokaler, i 2 lokaler er de yngste og mellemste børn fordelt ligeligt, 1 lokale bruges til skole klare børn.

Paarsisoq er beliggende tæt på byen, den blev taget i brug som børnehave i 1969, senere blev den udvidet med vuggestue.

Personalet er normeret til 22; en leder, en souschef, afdelingsleder, 4 pædagoger, 6 barne/socialhjælpere, 6 medhjælpere, 1 kok, køkkenassistent og rengøringsdame. Vi er med i udviklingen og kan tage praktikanter.

Børnehaven Paarsisoq tager udgangspunkt i Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, og arbejdet sker med grundlag i meeqqerivitsialak modellen. I børnehaven Paarsisoq vægter vi at arbejde med barnet i centrum, sætte sunde grænser for barnet, forudsigelighed og klare regler, desuden giver vi børnene muligheder for gode oplevelser og aktiviteter, som de selv har været med til at beslutte.

I Paarsisoq er det vigtigt, at alle brugere laver aktiviteter der er sunde og udviklende for børn.

Stillingens indhold:
Dine daglige opgaver er pleje/pasning af småbørn, skifte bleer, give børnene mad, putte i seng, af- og påklædning før og efter udendørs aktiviteter samt give børnene andre aktiviteter.

 • Du skal være den ansvarlige i den stue, du kommer til at arbejde i
 • Hver morgen er der fællesmøde - morgen møde - som højst varer ca. 20 min, som du skal overvære
 • Du skal være medansvarlig for dagens gode aktiviteter for børn
 • Du skal regne med til at give vigtige informationer, der angår børn
 • Du skal også regne med at få ansvaret på vegne af lederen, når denne ikke er tilstede, og det er også denne, som er din nærmeste leder.
 • Være med til personalemøder og pædagogiske temadage samt deltage i brugermøder
 • Være med til ad hoc gruppe sammen med forældrene
 • Du skal i tæt samarbejde med brugerne og have kontakt med dem

Alle opgaver i børnehaven Paarsisoq foregår i tæt samarbejde med andre personale samt leder i stuen og lederen af børnehaven.

Forventninger til ansøgere:

 • Er uddannet Pædagog, Assistent eller tilsvarende
 • Er initiativrig og kan tage ansvar
 • Er god til at være selvstændig uden at forvente noget fra andre
 • Kan lide at arbejde med børn
 • Er loyal og engageret
 • Er sund og rask og møder til tiden
 • En god rollemodel der vægter regler og værdsætter at efterleve dem
 • Kan give en hånd og en opmuntring selv i travle dage
 • Giver ikke let op og har mod på at gøre en forskel
 • Giver nærhed til både børn og brugere, en som giver tryghed

Vi lægger desuden vægt på:

 • Er bekendt med den grundlæggende lov og arbejder efter det.
 • Respekterer Paarsisoq's værdisæt og er en god kollega
 • Det er yderst vigtigt at du er rolig og fattet og kan bevare roen, når alle børn på en gang begynder at græde, børnene skal kunne mærke at du er rolig og de kan være tryg ved dig
 • Du skal være med til at overholde regler i arbejdstiden
 • Kan håndtere mange bolde uden at tabe overblikket
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust både fysisk og psykisk, kreativ og rummelig og engageret
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med mange kollegaer og livlige børn og mange forskellige og glade brugere, som du skal betjene sammen med dine kollegaer.
Du skal være med til at strukturere vores måder at arbejde på i arbejdspladsen
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring.
Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 755/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 22-12-2021
Tiltrædelse: efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Leder Aani Barlaj
Telefon: +299 366760
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning