Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Kontorchef til Telestyrelsen

Vil du være med til at sikre udviklingen på teleområdet?

Telestyrelsen leder efter en økonomisk kontorchef, som kan være med til at sikre udviklingen på Teleområdet. Der er tale om en spændende stilling, der både involverer tele- og radioområdet samt et tæt samarbejde med Naalakkersuisut og erhvervslivet.

Telestyrelsen er delt op i to afdelinger, som udgør en teleafdeling og en radioafdeling. Teleafdelingen har tilsyn med overholdelse af teleloven og koncessioner på teleområdet. Radioafdelingen forvalter radiokommunikationen og tildeler tilladelser til benyttelse af frekvenser.

Stillingsbeskrivelse
Telestyrelsen er forpligtet til at indsamle statistik materiale fra teleleverandøre samt overvåge udviklingen såvel national som international.

Vi leder derfor efter en faglig stærk kontorchef, der kan sikre faglig korrekt indsamling og behandling af data fra teleleverandørerne.Indsamlingen tager afsæt i retningslinjerne fra ITU. Herudover skal kontorchefen udfærdige forslag til vilkår og priser for teletjenester, skrive årsberetninger samt rådgive Naalakkersuisut om telefaglige spørgsmål. 

Kontorchefen skal også sparre med styrelsens medarbejdere omkring tekniske, økonomiske, analytiske og administrative spørgsmål.

Vi forventer
Du har en videregående relevant uddannelse, f.eks. cand.merc eller tilsvarende. Vi forventer også at du:

  • faglig stærk og analytisk orienteret,
  • har praktisk erfaring med teleregulering,
  • er god til at formidle, både skiftligt og mundtligt,
  • har gennemslagskraft og er initiativrig,
  • kan formidle svært tilgængeligt materiale på en let og overskuelig måde,
  • har kendskab til F2, og
  • har kendskab til IRIS.


Arbejdet vil fortrinsvis blive organiseret i projekter med en høj grad af selvstændighed og initiativ. Hverdagen er præget af humor og en positiv tilgang til kollegaer og nye udfordringer. Kommunikationen er ligefrem og åben, og vi lægger stor vægt på, at du hele tiden udvikler dig.
Der kan til tider forventes at være rejseaktivitet forbundet med stillingen.

Vi tilbyder
Et spændende arbejde med faglige udfordringer samt mulighed for efteruddannelse.

Omgangstonen er god og uformel, og hverdagen er præget af godt humør. Vi er en arbejdsplads med godt kollegialt fællesskab og respekt for at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen.

Yderligere oplysninger
Vi glæder os at høre fra dig og stiller os gerne til rådighed med spørgsmål. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Erik Rosing på telefon +299 345133 eller på erro@nanoq.gl.
 

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 36.

Lønnen  med faste løndele i LR 36 udgør pr. 1. april 2021 månedligt Kr. 47.323 og årligt Kr. 567.874

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 320 årligt og 80 i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.


Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning