Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingschef for Økonomi- og Analyseafdelingen søges til Departementet for Erhverv og Handel

Departementet for Erhverv og Handel søger en afdelingschef for Økonomi- og Analyseafdelingen til at varetage det overordnede ansvar for departements økonomistyring, regnskab og administration, samt understøttelse af arbejdet med samfundsøkonomiske analyser til udvikling af det grønlandske erhvervsliv.
Afdelingschefen indgår i departementets ledelsesgruppe, som består af afdelingschefen for Erhvervsafdelingen, styrelseschefen for Forbruger- og Konkurrencestyrelsen og departementschefen. Afdelingschefen refererer direkte til departementschefen.

Om stillingen
Stillingen stiller store krav til at have overblik – både på kort og på langt sigt. Sparring med departementets øvrige afdelinger samt koordinering med Forbruger- og Konkurrencestyrelsen vil være en del af dagligdagen.
Som afdelingschef for Økonomi og Analyseafdelingen har du bl.a. ansvar for:

 • Departementets overordnede regnskab, budgetopfølgning, årsafslutning
 • Sikre regnskabs- og bogføringsopgaver, samt udarbejdelse af periode- og årsregnskab
 • HR- og personaleadministration
 • Understøttelse af arbejdet med samfundsøkonomiske analyser og databehandling
   

Vi ser gerne, at du har følgende kompetencer og kvalifikationer:

 • Erfaring fra en lignende stilling og/eller med administration og analysearbejde
 • Erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • Ledelseserfaring
 • Overblik og erfaring med at arbejde med administrative processer, herunder økonomi og regnskab
 • Flair for kvantitative analyser, statistiske beregninger og Excel
 • Erfaring, viden om og interesse for stillingens og departementets arbejdsområder
 • Kendskab til grønlandske samfunds- og erhvervsforhold
 • En relevant videregående uddannelse, gerne inden økonomi
 • Det er en fordel hvis du taler grønlandsk, dansk og engelsk
   


Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen  med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2021 månedligt Kr. 56.370 og årligt Kr. 676.441

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 
Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Hvis en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Departementschef Mininnguaq Kleist på e-mail mikl@nanoq.gl / +299 34 51 48.
Hvis du vil vide mere om Departementet, kan du finde flere oplysninger om os på www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 20. december 2021.
Tiltrædelsesdato er hurtigst muligt eller efter aftale.
Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, udskrift fra kriminalregisteret, bilagt kopi af eksamensbeviser m.v. fremsendes via denne hjemmeside ved at trykke ”send ansøgning”.
 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning