Gå til hovedindhold
109

Dette jobopslag er udløbet

Vil du være med til at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Vi søger en konsulent/AC fuldmægtig til et spændende job, hvor din primære opgave er i samarbejde med medarbejdere og ledere at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i Det Grønlandske Sundhedsvæsen
 
Tiltrædelse 1. februar 2022 eller efter aftale

Stillingen er med placering i Ledelsessekretariatet, hvor vi som stab bidrager til at understøtte den strategiske og faglige udvikling af Det Grønlandske Sundhedsvæsen.
Arbejdsmiljø og trivsel
 
Som en del af vores opgaveportefølje har Ledelsessekretariatet overtaget ansvaret for arbejdsmiljø, og den vigtige rolle det er at servicere og rådgive hele Sundhedsvæsenet i forhold til arbejdsmiljømæssige problemstillinger.

Vi har derfor brug for en medarbejder, der udover at bidrage til ledelsessekretariatets daglige drift, også har erfaring med og interesse for arbejdsmiljørelaterede opgaver og planlægning.

Vi forventer, at du kan integrere arbejdsmiljøtænkning i det daglige arbejde samt bidrage med effektiv arbejdsmiljørelateret planlægning, kommunikation og samarbejde. Du kan skabe resultater med kollegaer i både store og små organisatoriske enheder spredt ud over hele Grønland, hvorfor det er afgørende, at du forstår at tænke både lokalt og landsdækkende.

Opgaverne indenfor arbejdsmiljø er blandt andet:

 • Sekretariatsbetjening af hoved MED-udvalget.
 • Samarbejde med arbejdstilsynet og koordinere tilsyn.
 • Indsamle data og udarbejde analyser med henblik på rådgivning og understøttelse af de lokale arbejdsmiljøgrupper, MED-udvalg og Sundhedsledelsen.
 • Koordinere arbejdet med arbejdspladsvurderinger (APV) og trivselsundersøgelser, herunder facilitere lokale dialogmøder om trivsel og arbejdsmiljøforhold samt rådgive i enheder med særlige trivselsudfordringer.
 • Udarbejde lokale instrukser, vejledninger og retningslinjer om arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold.
 • Sagsbehandle og kvalitetssikre indberetninger og opfølgning på arbejdsskader.
 • Sikre adgang til og rådgivning omkring relevante kurser inden for arbejdsmiljøområdet f.eks. forflytning og arbejdspladsindretning

Ledelses- og sekretariatsbetjeningen
 
I tillæg til ovenstående vil du også skulle bidrage til løsningen af de generelle opgaver i Ledelsessekretariatet. Arbejdet kræver således, at du er fleksibel i opgaveløsningen, så vi sammen kan sikre en løbende ressourcetilpasning. Vi er derfor interesserede i ansøgere, som også har interesse og kompetencer indenfor ledelses- og sekretariatsbetjeningen.

Opgaverne indenfor ledelses- og sekretariatsbetjeningen er blandt andet:

 • At understøtte Sundhedsledelsen med planlægningsopgaver og mødebetjening
 • Personalesager og HR-opgaver for ledelserne
 • Besvarelse og sagsbehandling af diverse henvendelser
 • Udarbejdelse af beslutningsoplæg, strategier og notater

Til at løfte opgaverne i Sekretariatet er vi opdelt i tre teams. Stillingen vil være med placering i Team Kommunikation og Trivsel.       
 
Tværfaglig sparring og samarbejde

Du indgår i Ledelsessekretariats stab og får et tæt samarbejde med dine kollegaer samt derudover et tæt samarbejde med Sundhedsledelsen og sundhedsvæsenets arbejdsmiljøledere og -repræsentanter.
 
Du skal være god til at samarbejde og have fornemmelse for at begå dig i en stor og kompleks organisation. Sundhedsfaglig indsigt prioriteres. Vi har mange bolde i luften, og du skal kunne håndtere dette. Vi arbejder målrettet på at sikre trivsel og velvære på jobbet og har et godt tværfagligt miljø.

Din profil

Du arbejder selvstændigt og systematisk med din opgaveløsning, så du får projekter succesfuldt i mål både på egen hånd og sammen med andre dygtige og passionerede kollegaer.  Du kan bevare overblikket og prioritere opgaverne, så detaljerne er på plads.
Du kan navigere i forskellige kontekster samt netværk og er vant til at rådgive, planlægge og sætte ting i værk.

Det er vigtig, at du er serviceminded og har let ved at skabe gode samarbejdsrelationer, så du forstår at være opsøgende, kommunikerende og igangsættende på en empatisk og tillidsvækkende måde.

Vi ser gerne du har følgende kvalifikationer:

 • En relevant akademisk og/eller sundhedsfaglig uddannelse, gerne kombineret med en videreuddannelse indenfor arbejdsmiljø alternativt praktisk erfaring fra arbejdsmiljøarbejdet.
 • Kendskab til Arbejdstilsynets tilsynsmetoder og arbejdsmiljølovgivningen, eller interesse for at få det.
 • Dobbeltsproget dansk/grønlandsk er det en fordel, men ikke et krav.

Din arbejdsplads

Ledelsessekretariatet er en stabsfunktion under Det Grønlandske Sundhedsvæsen.  Vi er på nuværende tidspunkt 10 medarbejdere fordelt i tre Teams, der hver sidder i et kontorfællesskab på samme gang som Sundhedsledelsen for Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Du refererer til sekretariatschefen. 

Vi sætter pris på en uformel tone, og at vi kan være gode kollegaer for hinanden - både socialt og fagligt. Vi ønsker os en kollega med ambitioner, godt humør og masser af energi. Til gengæld tilbyder vi et spændende job med forskelligartede opgaver og gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Orlov

Ansatte i stat og kommuner i Danmark har krav på tidsubegrænset orlov i forbindelse med ansættelse ved Grønlands Selvstyre.

Yderligere oplysninger
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Else-Marie Brødsgaard på +299 34 47 00 eller embr@peqqik.gl    

Du kan også læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.peqqik.gl for organisationsplan https://peqqik.gl/Footerpages/Til-fagpersoner

Ansøgning
 
Ansøgningsfristen er den 15. december 2021.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 50 og 51. 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram her:
Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen
Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning