Gå til hovedindhold
167

Dette jobopslag er udløbet

HR og LØN i Kommuneqarfik Sermersooq søger chef / Job nr. 737/21

Kommuneqarfik Sermersooq er en organisation i sund udvikling og med mange spændende, ambitiøse mål og udfordringer. Vi er i alt godt 2.200 ansatte, der arbejder på at indfri ambitionerne og sikre god service til kommunens borgere. Vores mål er at skabe rammerne for en attraktiv arbejdsplads med høj social kapital og faglighed, et stort engagement og med plads til forskellighed.

Vi søger nu en kompetent og engageret chef for HR og løn, der kan gå forrest, når det drejer sig om at sikre en effektiv og driftssikker HR- og Lønafdeling, har fokus på samarbejde og arbejdsgange mellem de to afdelinger samt udvikling af de mangeartede opgaver og projekter, der skal understøtte kommunens organisation herunder de mange ledere og medarbejdere. Det er samtidig afgørende, at du har en sikker hånd indenfor administration og politisk servicering samt evner at skabe stærke og tillidsfulde relationer både indadtil og udadtil.

HR-chefen, der refererer til vicekommunaldirektøren, har direkte personaleansvar for afdelingsleder i HR og LØN, der i øvrigt består af konsulenter, kontorfuldmægtige og en jurist.

HR-afdelingen har 15 ansatte og lønafdelingen 15 ansatte og afdelingerne indgår i Koncernservicen.

Væsentlige prioriteter for afdelingen er:

 • Strategiske indsatser på HR og LØN området
 • Ledelsessupport og rådgivning
 • Udbud af fælles kurser
 • Specialjuridisk sagsbehandling
 • Personaleadministrativ sagsbehandling (ansættelse og afskedigelser)
 • Procesoptimering i Afdelingen
 • Rettidig servicering af organisationen
 • Deltagelse til overenskomstforhandlinger

Vi tilbyder:

 • En selvstændig stilling med store faglige og personlige udfordringer
 • Stor indflydelse på udvikling af området ud fra en central position i kommunen
 • En velfungerende afdeling og forvaltning med gode kolleger og medarbejdere
 • Et tillidsfuldt samarbejde i et godt arbejdsklima
 • Interessante kurser og udviklingsmuligheder

Vi forventer at du:

 • Har en solid uddannelses- og/eller erfaringsmæssig baggrund indenfor ledelse
 • Erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • Har procesorienteret ledelseserfaring
 • Har interesse og forståelse for det menneskelige samspil i en kompleks organisation
 • Er visionær og resultatorienteret
 • Har et positivt menneskesyn og kan skabe tillid til din person
 • Dobbeltsproget (grønlandsk/dansk) foretrækkes 

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 737/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 03. december 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Gerth Jakobsen
Telefon: +299 366085
Mobil: +299 487870
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning