Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsens borgerrettet afdeling søger psykologer eller psykoterapeuter til nyoprettet behandlingscenter

Socialstyrelsen søger en psykolog eller psykoterapeut, der har erfaring med, eller interesserer sig for sexologisk behandling. Vi søger en psykolog eller psykoterapeut, som brænder for at skabe positive forandringer på forebyggelsesområdet. Stillingen er forankret i et nyt behandlingscenter for personer med seksuelt krænkende adfærd mod børn og unge, hvor du i samarbejde med resten af teamet også vil skulle bidrage til implementeringen samt udviklingen af behandlingstilbuddet. Initiativet startede som en del af ”Killiliisa - Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018-2022”, og er videreført via ”det Dansk-Grønlandske tværgående samarbejde”.

Om stillingen
Som terapeutisk behandler skal du indgå i en behandlergruppe, hvor samarbejde, gennemsigtighed i metodebrug og faglig etik er centrale elementer. Der kræves forudgående psykoterapeutisk erfaring med behandling af personlighedsmæssigt sårbare personer, men ikke nødvendigvis med behandling af personer, der har krænket andre seksuelt.  Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt i et nyt fagområde samt indgå i udviklingsarbejde og andre opgaver, der ikke nødvendigvis er traditionelle psykoterapeutiske opgaver – herunder mødeledelse, administrativt arbejde, undervisning og dataindsamling.

I denne stilling vil der være mulighed for kompetenceudvikling indenfor sexologisk behandling, som skal implementeres i det nye behandlingscenter. Implementering sker bl.a. i samarbejde sexologisk klinik i Danmark, hvor klinikken skal bistå med et kortere uddannelsesforløb, supervision og rådgivning.

I behandlingscenteret er der tiltænkt onlineterapi og retningslinjer for teknologiunderstøttende psykologsamtaler som er udarbejdet og udgivet i november 2016 af den Danske Psykologforening skal følges og dermed sikre at arbejdet er etisk forsvarligt, samt give kvalitetssikring.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i:

 • Medvirke til udvikling og implementering af støtte- og behandlingstilbud til personer med seksuel krænkende adfærd
 • Indgå i behandlingsarbejdet vedrørende sexologisk behandling
 • Udvikle behandlingsplaner og strategier samt klinisk relevant data og evalueringsmateriale
 • Bidrage med indhold til oplysnings- og kampagnestrategi
 • Rådgivning og undersøgelse af resocialiserings mekanismer
 • Diverse administrative opgaver og netværkssamarbejde


Vi søger en medarbejder, der:

 • Er en erfaren psykolog eller psykoterapeut
 • Har eller hurtigt kan opnå ekspertise inden for sexologisk behandling.
 • Er systematisk og kan arbejde metodemæssigt med dataindsamling
 • Har gode samarbejdsevner på tværs af faggrupper og sektorer
 • Besidder stærke kommunikative færdigheder
 • Har kendskab til det grønlandske samfund og grønlandsk kultur


Vi tilbyder:

 • En unik mulighed for at bidrage til at prioritere et samfundsproblem i Grønland
 • At være en del af et professionelt fællesskab med fokus på den faglige indsats i forhold til behandling af personer med seksuelt grænseoverskridende adfærd
 • Faglig udvikling med tæt supervision både intern og ekstern
 • Mulighed for stor indflydelse på de daglige arbejdsopgaver og projektet som helhed
 • En arbejdsplads med høj faglighed samt kollega med gode værdier og et stærkt sammenhold


Naalakkersuisut og den danske regering blev i oktober 2019 enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland og etablere et fælles tværgående arbejde herom. Arbejdet har resulteret i anbefalinger til 16 målrettede initiativer, hvor støtte- og behandlingstilbud til voksne personer med seksuel krænkende adfærd mod børn er én af dem. Stillingen udspringer således af det grønlandsk-danske tværgående arbejde og er som udgangspunkt tidsbegrænset til udgangen af 2023, men vil evt. kunne forlænges.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Om Socialstyrelsen
Under Departementet for Børn, Unge, Familier er Socialstyrelsen delt i følgende 7 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Økonomiafdelingen, Døgninstitutioner og visitation for børn og unge, Handicapafdelingen, Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere, Borgerrettet afdeling og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale /overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere informationer
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingschef i Borgerrettet afdeling, Naja Lund Kielsen på nalk@nanoq.gl / +299 34 60 54.
Ansøgningsfrist: 15. December 2021 kl. 12.00 (grønlandsk tid)

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning