Gå til hovedindhold
109

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig med interesse for klima og grøn omstilling til ledelsessekretariat

AC-fuldmægtig med interesse for klima og grøn omstilling til ledelsessekretariatet i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Tiltrædelsesdato: Tiltrædelse fra d. 1. januar 2022 eller snarest efter aftale.
Ansøgningsfrist d. 15. december 2021.

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø søger en ny kollega med stor viden og interesse for klima, der kan arbejde tæt sammen med departementschefen og den øvrige ledelse.

Departementet består af ca. 45 medarbejdere, der er fordelt på fem afdelinger (Ledelsessekretariatet, Afdelingen for Service, Økonomi og Personale, Afdelingen for Natur og Klima, Afdelingen for Miljø og Beredskab og Afdelingen for Landbrug, Selvforsyning og Energi). Miljøstyrelsen for Råstofområdet, Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut), Asiaq og Nukissiorfiit er desuden underliggende enheder til departementet.

Du skal være tovholder på udviklingen af Grønlands første nationale klimastrategi. En stor del af opgaven består i at koordinere og indhente bidrag fra de øvrige departementer i Grønlands Selvstyre. Herudover skal du sikre inddragelse og bidrag fra kommunerne, erhvervslivet og borgerne i udviklingen af den nationale klimastrategi. En vigtig del af strategiarbejdet er desuden at sikre inddragelse af økonomiske ekspertise, således at de økonomiske konsekvenserne af mulige klimatiltag er grundigt afdækket.

Der skal desuden igangsættes et arbejde for at få overblik over mulige finansieringsmekanismer, som kan være med til at støtte den klimavenlige omstilling i Grønland. Det kan f.eks. være relevante klimarelaterede fonde, herunder synliggørelse af Grønland over for sådanne.

Du skal herudover være med til at sikre, at sagsgange og arbejdsdage forløber smidigt og effektivt – ved at servicere departementschefen og ledelsesgruppen. 

Dine opgaver
Du vil referere direkte til departementschefen og indgå i et lille ledelsessekretariat, der servicerer og understøtter departementets ledelse ift. daglig drift, planlægning og politiske prioriteter. Du kan forvente en spændende hverdag præget af mange forskellige typer af opgaver, der ofte afhænger af, hvilke henvendelser der kommer enten fra politisk side, pressen, borgerne eller kommunerne. Dine primære opgaver vil være:

 • Bidrage til at politiske prioriteringer og mål bliver gennemført.
 • Bidrage til at sikre solide beslutningsgrundlag.
 • Være tovholder på udviklingen af Grønlands første nationale klimastrategi.
 • Være med til at styrke Departementets kommunikationsindsats. 
 • Kvalitetssikring af materiale, der skal forelægges departementschef og Naalakkersuisoq.
 • Besvarelse og koordinering af høringer og andre henvendelser til departementet.
 • Opfølgning på opgaver på tværs af afdelinger i departementet.
 • Ledelsesbetjening i form af udarbejdelse af referater, notater m.m.
 • Tilrettelæggelse og udarbejdelse af materiale og præsentationer til møder.
 • Bidrage til lovforberedende arbejde.
 • Diverse ad hoc- og supportopgaver.


Der er tale om en stilling med mange facetter og et bredt ansvarsområde, men med et særligt fokus på den grønne omstilling og udarbejdelsen af Grønlands første klimastrategi. Du må forvente at arbejde med stramme deadlines, hvorfor du skal være god til at holde overblikket og løbende prioritere dine arbejdsopgaver. Du vil blive del af en arbejdsplads med gode kollegaer, en uformel omgangstone og hvor trivsel og udvikling prioriteres højt.

Kvalifikationer
Du er serviceminded, selvstændig og fleksibel. Du har talent for at skrive og er hurtig på tasterne. Du har erfaring med at facilitere en inddragende proces, organisere og sætte dig ind i nye ting og bevare overblikket. Du hviler i dig selv, er pligtopfyldende, loyal og er god til at skabe udbytterige samarbejder.

Det er vigtigt, at du er på forkant og sætter en ære i at fungere som den bedst mulige støtte for ledelsen. Da kommunikation og kvalitetssikring også er en vigtig del af dine arbejdsopgaver, er det påkrævet, at du har gode formuleringsevner, er grundig og har et øje for detaljen. Det er samtidig vigtigt, at du kan skrive i øjenhøjde, at du kan formulere dig, så svært stof bliver let forståeligt.

Vi forventer desuden, at du:

 • har en relevant videregående akademisk uddannelse eller anden relevant faglig baggrund eller erfaring.
 • har gode formuleringsevner og skriftligt flair.
 • har interesse for og viden om klimaområdet.
 • har forståelse for politiske beslutningsprocesser, gerne fra en lignende stilling.
 • har erfaring med strategiudvikling.
 • trives i en travl hverdag med skiftende dagsordener og arbejdsopgaver.
 • er struktureret og god til at sikre overholdelse af frister.
 • kan arbejde selvstændigt og selv tage initiativ.
 • udviser en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaver.
 • kan samarbejde med mange forskellige mennesker og fagligheder.
 • har en positiv indstilling og er god til at skabe resultater.


Det er en fordel, hvis du har kendskab til grønlandske samfundsforhold og behersker grønlandsk, dansk og engelsk.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til departementschef, Mette Skarregaard Pedersen, tlf. +299 34 64 76, e-mail: mesp@nanoq.gl.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. En stilling som specialkonsulent kan tilbydes til kandidaten med de rette dokumenterbare kompetencer.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på 
http://www.naalakkersuisut.gl
 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning