Gå til hovedindhold
113

Dette jobopslag er udløbet

Avannaata Kommunia søger jurist til HR & LØN

Til ansættelse pr. 1. januar 2022 eller efter aftale.

 

Avannaata Kommunia søger en stærk og kompetent jurist til tidsbegrænset ansættelse 1 ½ år med mulighed for forlængelse. Stillingen er placeret i HR & LØN afdelingen i Ilulissat.

 

HR & LØN afdelingen søger en jurist til tværgående og koordinerende opgaver, og som kan bidrage til HR & LØN afdelingen´s servicering og rådgivning af ansættelse og sagsbehandling. Som jurist bliver du en del af HR&LØN afdelingen og refererer til Fagchefen for HR & LØN afdelingen.

 

 

Arbejdsopgaver omfatter bl.a.:

 • betjening af ansættelseskontrakter
 • Sagsbehandling af henvendelser fra Fagforeninger
 • yde med sagsbehandling af overenskomsterne
 • yde med partshøringer
 • yde juridisk rådgivning og vejledning
 • understøtte udviklingen af HR & LØN afdelingen samt Sekretariatet med juridiske løsninger og muligheder
 • udarbejde svarnotater til fagforeninger og andre
 • medvirke til løsning af forvaltningsopgaver og generel sagsbehandling også i ledelsessekretariatet
 • rådgivning og sparring med Fagchefen i HR & LØN afdelingen samt ledelsessekretariatet i juridisk support

 

Kvalifikationer og kompetencer:

 • er uddannet cand.jur., cand.merc.jur. eller en anden relevant akademisk uddannelse
 • er fleksibel, ansvarsbevidst og samarbejdsdygtig
 • er god til at formulere, mundligt og skriftligt
 • vil have forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation
 • udviser en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaverne
 • har kendskab til grønlandske forhold eller har lyst, og mod på at sætte dig ind i disse

 

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ugentlig arbejdstid er 40 timer.

Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og bolig-standard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder.

 

Kontakt
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Fagchefen for HR & LØN afdelingen Najaaraq Eliassen nael@avannaata.gl telefon (+299) 38 76 41.

 

Ansøgningsfrist
Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapir m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest 02. december 2021.