Gå til hovedindhold
102

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG - Afdelingen for Samfundsvidenskabelige Studier, søger Professionsfaglærer til Socialrådgiveruddannelsen

Til socialrådgiveruddannelsen søger vi en ny kollega til at indgå i vores underviserteam.
Stillingen byder på gode faglige udviklingsmuligheder og faglig sparring.
Ansættelsen kan ske snarest muligt eller efter aftale.

Stillingen ønskes besat af en uddannet socialrådgiver, gerne med videreuddannelse på master- eller kandidatniveau, eller med andre uddannelser og kurser samt erhvervserfaring, der kan kompensere for en manglende kandidat/masteruddannelse. Ved eventuel ansættelse vil der blive lagt vægt på, at der laves en kompetenceudviklingsplan for den ansatte med henblik på videreuddannelse.

Socialrådgiveruddannelsens underviserteam består af socialrådgivere, psykologer, sociologer, jurister og samfundsvidenskabere. De varetager sammen med den kommende faglærer undervisningen for uddannelsens ca. 50 indskrevne studerende. Størstedelen af uddannelsens undervisere er forskere inden for områder såsom: Børn og unge, køn, socialpolitik, social udsathed, handicap og velfærdsstaten.

Ansættelsesperioden på professionsfaglærer-niveau er 4 år.
Professionsfaglærer skal inden afslutningen af det 4. ansættelsesår have erhvervet en relevant kandidat- eller mastergrad. Herefter overgår professionsfaglæreren til en stilling som studieadjunkt.

Hovedopgaver som professionsfaglærer:

 • Undervisning på socialrådgiveruddannelsen
 • Tilrettelæggelse af undervisning ud fra uddannelsens studieordning og uddannelsesplan
 • Temaundervisning på uddannelsen
 • Ansvar for et eller flere undervisningsmoduler
 • Vejledning af de studerende eventuelt også under praktikken
 • Eksamination af de studerende
 • Intern censurering

Der kan forekomme rejseaktivitet hen over året.

Som ansat indgår man i afdelingens:

 • Afdelingsmøder
 • Pædagogiske dage
 • Husmøder for de studerende
 • Institutmøder, samt andre styrende/administrative organer

Vi ser gerne at ansøger har:
Erfaring med og trives med formidlings- og undervisningsopgaver
Stærkt kendskab til det sociale felt i Grønland
Sproglige kompetencer indenfor dansk, grønlandsk og kan begå sig på engelsk

Vi kan tilbyde:

 • Et stærkt fagligt miljø
 • Mulighed for personlig kompetenceudvikling
 • Mulighed for fordybelse i eget udviklingsprojekt
 • Mulighed for at indgå i socialfaglig forskning
 • Deltagelse i forskellige udviklingsopgaver

Kontakt/information:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Institutleder Gestur Hovgaard på tlf. + 298 292595. Ønsker du yderligere information om Grønlands Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl

Om Ilisimatusarfik.
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987.
Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter.

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik


Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes.
Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning