Gå til hovedindhold
104

Dette jobopslag er udløbet

2 jurister søges til Departementet for Erhverv og Handel

Brænder du for at arbejde i en politisk styret organisation? Er du fagligt skarp, og trives du i en hverdag, hvor der skal handles og tænkes hurtigt. Passer det på dig er du måske vores nye jurist i departementets stabsfunktion.

Om Departementet for Erhverv og Handel
Departementet er en del af Grønlands Selvstyres centraladministration og varetager myndigheds opgaver inden for områder som erhvervsfremme, turisme, is og vand, national handel og forsyning samt markedsføring af Grønland internationalt. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er ligeledes en del af departementets ressortområde.

Om stillingen
Du bliver placeret i stabsfunktionen under departementschefen. Dine nærmeste kollegaer bliver de øvrige jurister, som vil være gode sparringspartnere. Det daglige arbejde er præget af en kort afstand til både politikere og det omgivende samfund. Dit arbejde vil komme til at omhandle mange fagligt spændende og forskelligartede sager, ligesom du vil komme helt tæt på beslutningsprocesserne bag udformningen af lovgivningen og reglerne på området. Du skal derfor være indstillet på en hverdag, hvor der skal handles og tænkes hurtigt. Du skal dog også være klar til at sætte dig ned og skrive lovforslag, hvor der skal tænkes over detaljerne. Der er en uformel tone og stemning i departementet og selvstændige initiativer bliver værdsat og understøttet.

Om stabsfunktionen
Stabsfunktionen varetager i samarbejde med departementets fagafdelinger udfærdigelse af lovforslag, anordninger af statslig lovgivning og den administrative implementering af love og regler. Stabsfunktionen varetager desuden juridisk rådgivning og opgaveløsning for alle afdelinger i departementet og herunder rådgivning og sparring med den øverste ledelse i departementet. Stabsfunktionen har en koordinerende rolle i departementet i forbindelse med afvikling af Inatsisartuts 2 årlige samlinger.

Stabsfunktionen varetager kontakt til, og deltager i samarbejde med danske myndigheder, herunder Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet, Beredskabsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet. Stabsfunktionen er kontaktpunkt for en række internationale konventioner og organisationer såsom IAEA, EU osv. Der kan derfor være muligheder for tjenesterejser i og uden for Grønland.

Afdelingen referer fagligt til departementschefen.
 
Hvad forventer vi af dig?
Vi forestiller os at du har et par års erfaring fra politisk styrede organisationer, kommune, departement eller tilsvarende. Det er centralt, at du kan tage ansvar og drive dine sager, både internt og eksternt.

Ønsker til kvalifikationer og kompetencer

  • Er uddannet jurist (cand.jur. eller cand.merc.jur.) med solide faglige evner
  • Kan lide at favne fagligt bredt, og er hurtig til at forstå nye problemstillinger
  • Er god til at kommunikere, både mundtligt og skriftligt
  • Gode grønlandsk-, dansk- og engelskkundskaber er en fordel
  • Er god til at arbejde projektorienteret og selvstændigt
  • Udviser en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaverne
  • Har kendskab til grønlandske forhold

 
Om ansættelsen
Departementet søger to dygtige jurister til stabsfunktionen. Stillingerne søges besat pr. 1. januar 2022 eller snarest muligt derefter.
 
For den rette kvalificerede kandidat med flere års relevant erfaring vil ansættelsen, efter en konkret vurdering, kunne ske på specialkonsulentvilkår. Nyuddannede og ansøgere med mindre erfaring kan også komme i betragtning og ansættes som fuldmægtig.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, er fastsat i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig  
Der kan til en af stillingerne anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
 
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Yderligere oplysninger kan fås ved jurist Mette Moth Henriksen på memh@nanoq.gl samt telefon (+299) 34 56 17.

Lyder stillingen som noget for dig? Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. Din ansøgning med bilag skal være modtaget senest tirsdag den 24. november 2021. Vi forventer at holde samtaler løbende.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning