Gå til hovedindhold
127

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Barne- og Socialhjælper stillingen I Meeqqerivik Tikiusaaq / Job nr. 671/21

Barne- og Socialhjælper stillingen I Meeqqerivik Tikiusaaq 

Integreret institution Tikiusaaq søger en socialhjælper.

Den nye institution startede 1/1-21 og er eget af Kommuneqarfik Sermersooq. Som har skønne omgivelser, ligger ved fodboldbanen/Inussivik og tæt på naturen.

Til dagligt er institutionen åben fra kl. 7:00-17:00

Institutionen er normeret til 96 børn, fordelt i 2 afdelinger: 36 børn i vuggestueafdelingen og fordelt i 3 stuer samt 60 børn i børnehaveafdelingen, fordelt i 3 stuer.

Personalenormeringen er på 22; Leder, souschef, afdelingsleder, 4 pædagoger, 6 barne-/socialhjælpere, 6 medhjælpere, 1 køkkenassistent, 1 rengøringsassistent, 1 køkken/rengøringsmedhjælper.

Vi forventer:

-         At du er uddannet socialhjælper eller lign.

-         Er opmærksom på barnets/børnenes behov

-         Har anerkendende tilgang til alle

-         Stabil og glad

-         Ser muligheder fem for forhindringer

Vi tilbyder:

-         Glad og åbne børn og medarbejdere

-         God kommunikation blandt alle brugere af huset

-         Mulighed for at udvikle dig personligt som fagligt

-         Være med til at arbejde målrettet, for at barnet får god trivsel

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, SIK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 671/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 17. november 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Leder Elisabeth Sikemsen
Telefon: +299 366720
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning