Gå til hovedindhold
119

Dette jobopslag er udløbet

Kontorleder til KTI - Sisimiut

Teknikimik Ilinniarfik, KTI i Sisimiut søger Kontorleder til tiltrædelse 1. januar 2022 eller efter nærmere aftale.
Har du mod på at tage en udfordring op som kontorleder, og har du ledelseserfaring, samt økonomisk flair, så er det dig vi søger.

Teknikimik Ilinniafik hører under Grønlands Selvstyre og udbyder på adresser i Nuuk og Sisimiut erhvervsuddannelser indenfor områderne Jern og metal, Byggeri og Anlæg, Råstoffer, Gymnasiale Uddannelser og sprogkurser. KTI er endvidere hjemsted for maskinmesteruddannelse og to ingeniøruddannelser, der drives henholdsvis af Maskinmesterskolen København og ARCTIC – DTU.

KTI har i de senere år været igennem en meget spændende udvikling med vækst i aktiviteter, hvor der udbydes flere erhvervsuddannelser samt adgangsgivende kurser på uddannelsesområderne.

Herudover har KTI ansvaret for driften af ca. 360 kollegieboliger, elev-, medarbejder- og kollegiekantine, der er beliggende i Sisimiut.

KTI Sisimiut søger en kontorleder – der er interesseret i et teambaseret arbejdsmiljø, hvor der lægges vægt på kompetence og samarbejde.

Normering i administrationen i Sisimiut er p.t. ud over kontorleder, 1 controller, 8 administrative medarbejdere samt 2 praktikanter. Kontorlederen samarbejder med kontorleder ved KTI i Nuuk og referer direkte til KTIs forstander.

Kontorlederens ansvars- og arbejdsopgaver:

 • Daglig leder af administrativt personale i KTI Sisimiut, bogholderi, herunder for undervisningsområderne samt kollegiet.
 • Personale- og lønadministration i samarbejde med afdelingerne.
 • Budget- og regnskabsfunktion – herunder medvirke ved udarbejdelse af budgetbidrag til finanslovsforslag og budgetopfølgning over for departementet og budgetkontrol i samarbejde med administrationschefen og specialkonsulenten.
 • Effektivisering og standardiseringer af de administrative arbejdsgange og processer inden for skolens områder.
 • Medvirke ved tværgående koordinering af administrative og regnskabsmæssige processer mellem de enkelte afdelinger.
 • Ad hoc opgaver i samarbejde med HR afdeling


Kvalifikationer:

 • Ledelseserfaring, gerne fra administration og bogholderi
 • Grundig erfaring inden for bogholderi- og regnskabsfunktion
 • Har relevant uddannelse inden for økonomi og regnskab
 • Gerne kendskab til Økonomisystemet XAL, elektronisk kreditorsystem IRIS og Prisme.
 • Ansvarsbevist og gode samarbejdsevner.
 • Grundigt kendskab til IT.
 • Dobbeltsproget, grønlandsk og dansk

Vi kan tilbyde:

 • Dygtige og initiativrige kolleger
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling gennem kurser og efteruddannelser
 • En skole i forrygende vækst
 • Mange spændende udfordringer med mulighed for, at du sætter dit præg på udviklingen.

Ansøgningsfristen er 23. november 2021.Ansøgningerne behandles løbende.

Yderligere oplysninger:

Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte forstander Jokum Møller – jomo@kti.gl - +299 861610.
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning