Gå til hovedindhold
123

Dette jobopslag er udløbet

Erfaren leder søges til integreret institution Muku Qinngorput / Job nr. 665/21

Vil du være med til at lede en børneinstitution, hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der er fokus på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel? Så har vi jobbet til dig.

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret Leder til en integreret daginstitution Muku fra 1.12.21. Du kan derfor som leder være med til at sætte dit præg på institutionens værdier. Forvaltningen for Børn og Skole har som målsætning at ville skabe nysgerrige, robuste, sunde og glade børn. Det forventes, at du som leder har fokus på opnåelse af disse mål.

Stillingens indhold:
Det er vigtigt for os, at børnene oplever en sammenhængende og tryg hverdag med positive relationer. Vi vil forvente, at du er med at danne rammerne og støtte op om institutionens målsætninger.

Som leder er du ansvarlig for hele huset. Gennem god ledelse har du mulighed for at skabe en personalegruppe, som er i stand til at engagere, aktivere og målrette den pædagogiske udvikling i arbejdet og hvor kommunikation og samarbejde er en kompetence som vægtes højt. Gennem god ledelse har du mulighed for at skabe godarbejdsmiljø, hvor de positive relationer spiller en stor rolle, hvor børn og voksne ses som ligeværdige medspillere.

Du skal desuden:

 • Udøve daglig ledelse
 • Sikre at institutionen arbejder for forvaltningens fælles målsætninger
 • Være ansvarlig for institutionens budget
 • Samarbejde med forældre for at opnå det bedste for barnet
 • Ad hoc opgaver

Opgaverne løses i tæt samarbejde med daginstitutions øvrige medarbejdere samt Forvaltningens daginstitutionsafdeling.

Forventninger til ansøger:

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet pædagog
 • Har ledelseserfaring inden for daginstitutionsområdet
 • Tager ansvar og med til nå vores fælles målsætninger
 • Er god til at planlægge udviklende aktiviteter for børn
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Har overblik over budget og regnskab
 • Er vant til at bruge PC til daglig
 • Gerne er dobbeltsproget grønlandsk/dansk

Vi lægger desuden vægt på, at du er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer, samt at du kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket.

Vi kan til gengæld tilbyde et udfordrende job med store muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Om institutionen:

Vi søger en leder til Integreret Institution Muku med tiltrædelse snarest.

Institutionen er normeret til 64 børn fra 0 – 5 år, 24 børn i vuggestueafdelingen og 40 børn i børnehaveafdelingen.

Personalenormeringen er på 15 personale og fordelt som følger: Leder, souschef, afdelingsleder, 2 pædagoger, 4 barne- og socialmedhjælpere, 5 medhjælpere og 1 køkkenassistent.

Muku har åbent fra kl. 7.00 til 17.00 og ligger i Nuussuaq i Nuniaffik.

Stillingen, der er en fuldtidsstilling, har reference til Afdeling for Dagtilbud i Forvaltningen for Børn og Skole.

For yderligere oplysninger:

Fagchef Naussunguaq Lyberth, telefonnummer: 36 73 24, e-mail: NALY@sermersooq.gl.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 665/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 15. november 2021
Tiltrædelse: 01. december 2021
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Naussunguaq Lyberth
Telefon: +299 367324
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning