Gå til hovedindhold
123

Dette jobopslag er udløbet

Telefonrådgiver til Tusaannga

Er du god til at lytte og har du lyst til at gøre en forskel for udsatte borgere i hele landet?

Tusaannga søger to dedikerede medarbejdere til telefon- og sms rådgivningen. Som rådgiver er dine hovedopgaver at imødekomme borgernes behov for rådgivning, vejledning og støttende samtaler.

Tusaannga er Grønlands samlede rådgivningstilbud, som yder landsdækkende rådgivning til børn, unge og voksne via telefon 801180 og sms 1899.
Tusaannga er et tilbud til borgere, der har brug for at tale med nogen om problemstillinger, som de ikke føler, de kan få hjælp til af nogen i deres nære omgangskreds eller lokalsamfund.
Problemstillingerne, der skal varetages, kan have mangeartede karakterer. Derfor er det vigtigt, at du som rådgiver er empatiske og omstillingsparat. Tidligere erfaring med rådgivning og støttende samtaler samt kendskab til samtaleteknik er en fordel. Vi gør brug af sidemandsoplæring, og der vil løbende blive udbudt kompetenceudviklingskurser.

Tusaannga hører under Socialstyrelsen og er forankret i Borgerettede afdeling.

Som telefonrådgiver skal du bl.a.:

 • Betjene vores telefoner og sms-system i samspil med kollegaer.
 • Praktisere aktiv lytning og give støtte til børn/unge og voksne med problemstillinger, der kan spænde meget bredt. Eksempler på tematikker: vold, samlivsproblemer, ensomhed, selvmordstanker og trusler, seksuelle krænkelser mv.
 • Rådgive og motivere borgere til videre handling på deres problemstillinger.
 • Udføre ad hoc opgaver ift. drift af initiativet.


Vi søger dig, som:

 • Brænder for at arbejde med sociale problemstillinger - store som små.
 • Har lyst til at gøre en forskel for sorgbare borgere.
 • Er en god lytter og trives med at snakke med mennesker.
 • Har god dømmekraft og i stand til at handle i pressede situationer.
 • Er stabil og ser dig selv i stillingen på længere sigt.
 • Er en stærk teamplayer.
 • Er struktureret, ansvarsfuld, moden og robust.
 • Har gode tekniske færdigheder.
 • Har en sundhedsfaglig, pædagogisk eller socialfaglig uddannelse. Relevant erfaring kan erstatte uddannelseskrav.
 • Er dobbeltsproget dansk/grønlandsk. Det er en fordel hvis du i tillæg behersker øst-grønlandsk.
 • Har en ren straffeattest/børneattest.
 • Er bosiddende i Nuuk.


Vi kan tilbyde dig et arbejde som:

 • Er meningsfuldt og givende, hvor du gør en forskel.
 • Hvor du får et stort ansvar.
 • Har varierende arbejdstider.
 • Hvor du vil indgå i et team med godt sammenhold som brænder for det arbejde de udfører.
 • Et arbejde med fleksibilitet i forhold til arbejdstider.

 
Stillingen er fuld tid (40 timer om ugen) og arbejdstiden vil variere mellem dag, aften og nat - hverdag og weekend. Stillingen ønskes besat pr. 1/12 eller efter aftale. 

Nærmere oplysninger om Tusaannga og om stillingerne kan indhentes hos Mette Lange-Nielsen på +299 346023 eller på mail: mlan@nanoq.gl eller Ellen Johansson på +299 346010 eller på mail eljo@nanoq.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der vil blive indhentet straffe- og børneattester forud for eventuel ansættelse.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning