Gå til hovedindhold
127

Dette jobopslag er udløbet

Integreret daginstitution Qivioq søger barne- og socialmedhjælper / Job nr. 628/21

Integreret daginstitution Qivioq i Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret socialmedhjælper hurtigt muligt eller efter nærmere aftale.

Integreret daginstitution Qivioq er beregnet til at have 96 børn. Den har åben kl. 7:00-17:00.

Fordelt på 6 stuer.  Personalet: Pædagog som også virker som souschef.  Socialmedhjælper, medhjælper, rengøringsassistent, køkkenassistent,1/2rengøringsassistent 1/2 køkkenhjælper, leder. Foruden disse kan der ansættes en støtteperson efter behov.

Qivioq befinder sig i Nuuk by i Samuel Kleinschmidtsvej.  Der kan indhentes yderligere oplysninger her: [link til Afdelingen / Organisationen / Forvaltningen, hentes i Sermersooq.gl]

Stillingens indhold:
Vi søger en erfaren socialmedhjælper.  Vi søger en med nedenstående kvalifikationer, der kan udføre pædagogiske tiltag:

Socialhjælper skal fungere i børnehave

 • Kammagiitta
 • Pædagogisk Idræt
 • De 7 principper.
 • Anerkendende pædagogik
 • Børns rettigheder

Arbejdsopgaver i  daginstitution Qivioq. Opgaverne vil blive løst i nær samarbejde med de relevante instanser. 

Forventninger til ansøgere:

 • Uddannet socialhjælper  Eller med tilsvarende uddannelse.
 • Er ydmyg og motiverende overfor børn
 • Er opmærksom på de enkelte børns statusbehov.
 • Er ærlig og har åben sind.
 • Er ansvarsbevidst. Har viljen til at være med til udviklende tiltag for børn.
 • Har viljen til udvikling som medarbejder og har åben sind.
 • Har god samarbejdsevner i forhold til brugerne.
 • At du er med til at gøre en forskel.

Vi lægger desuden vægt på:

 • At du er stabil, kvalitetsbevidst og har sans for deltaljer
 • Kan håndtere mange bolde uden at stresse
 • Kan skrive og formulere dig klart og tydeligt
 • At du kan arbejde selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • At du udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordelingen.
 • At du evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • At du er robust og udviser initiativ, overskud og besidder handlekraft
 • At du kan bidrage aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsninger

Vi tilbyder: Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet].

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, SIK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 628/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 08. november 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Souschef Karla Olsvig
Telefon: +299 36 68 00
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning