Gå til hovedindhold
101

Dette jobopslag er udløbet

Daginstitution Integreret Qivioq søger en pædagog / 640/21

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret pædagog til integreret daginstution”Qivioq” med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Institution ”Qivioq” er en dagsinstitution for 0-6 årige.

Den er normeret til 96 børn. Disse er fordelt i 6 stuer.

Personalet på stuen: en pædagog, en socialhjælper og en medhjælper.

Derudover er der rengøringsassistent,1/2 rengøringsassistent ½ køkkenhjælper, køkkenassistent, leder: en støtteperson i børnehave  og i  vuggestuen hvis der er behov for det.

Daginstitution Integreret ”Qivioq” er åben mellem kl.: 7:00-17:00, den er placeret i Samuel kleinschmidts vej i byen.

Pædagogen skal fungere som leder i børnehaven. Han/hun skal være ansvarlig for forskellige planer. "I henhold til Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen udarbejdelse planer og aktiviteter.

Forventninger til ansøgere:

 • At du er uddannet pædagog eller lignende.
 • Du skal være ansvarlig leder for 20 børn og medarbejdere i en stue.
 • At du er kreativ
 • At du udviser respekt overfor forældre og kollegaer. Og er imødekommende.
 • At du er med på forandringer.
 • At du kan bevare overblikket i en travle arbejdsplads.
 • Pædagogiske redskaber: Pædagogisk idræt, 7 principper og at du har kendskab til Kammagiitta – Fri for Mobberi.
 • At du er anerkendende.
 • Respekterer mødetider.

Vi lægger desuden vægt på:

 • Stabil, kvalitetsbevidst og sans for deltaljer
 • Kan håndtere mange bolde uden at stresse
 • Kan skrive og formulere sig mundtligt klart og tydeligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • At du har lyst til at være med i udvikling, med udgangspunkt i barnets aktuelle status.

Vi tilbyder:
[Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår: Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Der er 3 måneders ansættelsesprøve til stillingen.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 640/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 05. november 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Souschef Karla Olsvig
Telefon: +299 298282
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning