Gå til hovedindhold
119

Dette jobopslag er udløbet

Faglærte medarbejder til Qasapermiut

Har du evnen og lyst til at være en del af et team i udslusningen og Qasapermiut også i vores udendørs pædagogiske tiltag i arbejde med unge mellem 13-23 år og være med til at varetage den daglige arbejde til vores både, køretøjer, og materialer, samt sejlads?  Så er det måske dig vi søger.
Tiltrædelsesdato er den 1. januar 2022 eller efter aftale.

Om Qasapermiut 
Qasapermiut har beliggende i Sisimiut, Grønland. Qasapermiut under Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet for omsorgssvigtede børn og unge mellem 13 og 18 år og efterværn 18 – 23 år.  De anbragte børn har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og kommer fra hele Grønland.
Vore nærmeste samarbejdspartnere er Isikkivik og Pilutaq, der samarbejdes partnere omkring inventar og der er Værkstedet et samlingspunkt til fællesbrug.
Pædagogikken på Qasapermiut er baseret på en kognitiv, ressourceorienteret og anerkendende tilgang i et struktureret miljø også fangstliv. Vi lægger vægt på, at de får en stabil hverdag med skolegang, fritidsinteresser og et socialt liv uden for institutionen. I weekender og ferier forsøger vi at tilbyde børnene gode oplevelser i naturen i form af hytteture, jagt- og skiture, samt at deltage i diverse arrangementer i byen. 
Reference
Faglært nærmeste reference er Afdelingslederne i Qasapermiut.

Om stillingen
Være med til sikre at alt udendørs inventar vedligeholdelse, efter årets sæson. Du kommer til at sejle med vores Q32 ”Qasapi” og Poca joller, køre snescooter i sæsoner med personale og beboere.
Være med til at holde opsyn med vores hytter rundt omkring i fjordene, samt opsyn og styr på alle andre inventer som bruges til transport. Være med i jagt sæsoner vinter og sommer.
Alt dette gøre med hensyn til vores pædagogiske tiltag.

Dette skal du også være opmærksom på at være en del af med ansvar
•    Deltage i som team med det andre øvrige ansatte i døgnarbejde
•    Deltage i planlæggelse i afdelinger og være med til tage beslutninger om ture.
•    Fremlægge planlagte til andre afdelinger
•    Være med til at sikre at der i afdelingerne arbejdes efter de faglige målsætninger.
•    Være med til at sikre at der i afdelingen arbejdes i forhold til den fastsatte struktur og rammer i hytterne
•    Være med til at udarbejde statusbeskrivelser beboerne.
•    Være med til at lave underretninger af reparationer og vedligehold
•    Modtage og sikkerheds introducere nye medarbejdere, i forhold til ture og læring af brug håndtering af køretøjer.
•    Have indsigt til unge aldersgruppe 13-21 år, som i kommer til at køre og sejle med på ture

Vi forventer
•    At du er uddannet med mindst 12 paks erhvervs duelighedsbevis.
•    Er fingernem til lidt af hver til små reparationer.
•    At du har erfaring i arbejdet med anbragte børn med svære vilkår
•    At du har talent for samarbejde og er synlig som fagperson
•    At du er visionær på dit ansvarsområde og erfaring i reparation og vedligehold. 
•    At du har lyst til løbende at uddanne dig og følge med i fagets udvikling
•    At du eventuelt er tosproget/ grønlandsk & dansk, ( dansk er ikke et krav).

Vi tilbyder
•    Et spændende job med mulighed for selvstændigt at udfylde jobbets indhold
•    Et job i udviklingsorienteret døgninstitution med barnet i centrum
•    Et job hvor du får fagligt kvalificerede kollegaer, der har fokus på et godt arbejdsmiljø

Tiltrædelsesdato: 1/1-2022 eller snarest.

Arbejdstiden er 40 timer ugentlig i døgn og dagvagt.
Der kræves ren straffeattest og børneattest.
 
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Forstander Ana-Grethe Klein, e-mail. anag@nanoq.gl tlf.; 382095
Ansøgning
Stillingerne søges via www.naalakkersuisut.gl     
Ansøgningsfrist: 5/11--2021.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning