Gå til hovedindhold
123

Dette jobopslag er udløbet

2 social – og sundhedshjælpere søges til boenheden Qinngorput. / Job nr. 635/21

Vil du arbejde med mennesker?

2 social – og sundhedshjælpere søges til boenheden Qinngorput.

Kan du lide at arbejde indenfor handicap og socialpsykiatriområdet, og kan du lide at arbejde selvstændigt, med mulighed for selv at sætte dit præg på udviklingen, er det måske lige noget for dig at være social – og sundhedshjælper i Boenheden Qinngorput, under Afdeling for Handicap og socialpsykiatri ved Kommuneqarfik Sermersooq.

Boenheden Qinngorput servicerer borgere med psykisk sygdom, som har behov for støtte til at forbedre og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner. En vigtig del af denne støtte består i at fastholde og udvikle identitet, selvværd og livsglæde, samt støtte til at kunne fungere socialt, kunne kommunikere og opleve størst mulig indflydelse på eget liv.

Som social – og sundhedshjælper er du kontaktperson for borgeren, og er ansvarlig for at støtte og ledsage borgerne i dagligdagen. Som kontakt person vil du samarbejde med bl.a. pårørende, sygehus, distriktspsykiatrien, terapeutteam, kriminalforsorg samt borgerens sagsbehandler. Da det er en døgnbemandet boenhed, må der påregnes dag-, aften- og nattevagt samt weekendvagter hver anden weekend.

 Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • At være med til at afdække borgerens fysiske, psykiske og sociale behov
 • At støtte borgeren i sin udvikling i samarbejde med et tværfagligteam
 • At sikre kontinuitet i borgerens behandlingsplan herunder handleplaner, statusrapporter, funktionsbeskrivelser
 • Medicinhåndtering
 • At observere borgeren og videregive observationer til relevante behandlings ansvarlige
 • At ledsage borgeren til lægebesøg, konferencer ol.
 • At du omsorgsfuldt og inkluderende, kan og vil støtte og guide borgeren til en aktiv og deltagende tilværelse

 Vi forventer at du:

 • Uddannet indenfor sundhedsområdet
 • Har erfaring fra arbejde indenfor handicap og socialpsykiatrisk område, gerne med kendskab til pædagogiske handleplaner og miljøterapeutisk arbejdsmetode, nyuddannede er også velkomne
 • Har gode samarbejdsevner, og kan arbejde selvstændigt og er interesseret i at arbejde problemløsende og indgå i et tværfagligt samarbejde
 • Har overblik, og kan prioritere dine arbejdsopgaver
 • Tager initiativ til vidensdeling, udvikling og nytænkning
 • Har en positiv indstilling og et godt humør
 • Er stabil og robust
 • Er professionel og ansvarsfuld i opgaveløsningen
 • Sætter den enkelte borger i centrum for eget liv

 Vi tilbyder dig

 • Engagerede og dygtige kolleger
 • Grundig introforløb
 • Tillid
 • Ansvar
 • Indflydelse
 • Undervisning og oplæring efter behov i huset
 • Sammenhold / samarbejde i hele huset
 • Tværfagligt samarbejde med kommune, sundhedsvæsenet m.m.
 • Et job med positive og imødekommende beboere
 • Et job med udfordringer og med mulighed for indflydelse på egne opgaver

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, SIK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 635/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

BEMÆRK: Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 04. november 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Julianne Frederiksen
Telefon: +299 367236
Mobil: +299 548934
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning